By på Vestlandet

På Vestlandet kan du opprette din egen by! Bli en borgermester og skaff deg innbyggere som er med på å hjelpe deg og byen din til å vokse seg stor og flott.

Kommandoer

/by baltopSe liste over de 10 rikeste byene på Vestlandet.
/by hjelpFå liste over by kommandoer i spillet.
/by innskudd [antall]Sett inn penger på din bykonto. Viktig å huske på at skatt blir trukket fra denne kontoen, ikke din personlige.
/by saldoSe saldo på din bykonto.
/by setspawnSett en spawn lokasjon i byen din.
/by setbutikkSett en plott som butikkplott i byen din.
/by fjernbutikkFjern butikkmodus fra plotten.
/by markedSe liste over bymarked og teleporter til de.
/by uttak [antall]Ta ut penger fra din bykonto.
/bynavn [navn]Gi byen din ett navn.
/bymodusSett bymodus på din gullspade. Gullspaden må ha bymodus aktivert for å kunne lage et byclaim.
/trust [navn] accessorGi en spiller tilgang til alle dører, brytere osv.
/trust [navn] builderGi en spiller tilgang til accessor og container + å ha muligheten til å bygge i ditt claim.
/trust [navn] containerGi en spiller tilgang til å åpne kister, shulker bokser, osv.
/trust [navn] managerGi en spiller full tilgang til ditt claim.
/trust [navn] residentGi en spiller tilgang til å lage claims på innsiden av ditt claim + accessor.
/untrust [navn]Fjern trust fra en spiller.

Viktig info

 • By har en pris på 80.000 kroner.
 • Byer må betale skatt hver dag på 1200 kroner

Ved opprettelse av by får du følgende:

 • Tilgang til å lage 3D claims, feks å ha et beskyttet området i kun ett rom i et hus. Hva med å lage en høyblokk der du leier ut leiligheter?
 • Få bynavnet foran ditt navn i chat.
 • Få tilgang til å lage 10 sett med teleportere.
 • På kjøpet mottar du 9000 claimblocks.

Hvordan lage din egen by

Å lage seg en by er relativt enkelt, og det er like enkelt som å lage seg et enkelt claim med gullspaden.

 1. Hold i gullspaden og aktiver bymodus med kommandoen /bymodus.
 2. Marker hvert hjørne diagonalt, det vil si skrått ovenfor hverandre på hver side. Se tegning under for forklaring.
 3. Prisen for opprettelse av by vil trekkes øyeblikkelig etter at du har markert ferdig byclaimet.
 4. Sett bynavn på byen din ved å bruke kommandoen /bynavn [navn]. Byen blir ikke synlig på bylisten før navnet er satt.
 5. For at spillere skal kunne teleportere til byen din må du sette en byspawn med kommandoen /by setspawn.
 6. Byer betaler skatt, og skatten betales fra byens bykonto. Husk å sette penger inn på denne kontoen slik at skatten betales. Dersom dette ikke gjøres før midnatt vil byen bli borte.

Byplotter til utleie eller til salgs

Som by har du nå muligheten til å sette opp plotter slik at andre spillere kan bo i din by, og i tillegg betale leie for plotten de bruker. Du velger selv pris på hva dette skal koste. Alle disse pengene du får gjennom claims går rett inn på bykontoen.

Plot/claim til utleie

Du kan som nevnt sette opp plotter du kan leie ut til spillere på serveren.

 1. Innenfor byclaimet ditt, lag deg enten ett vanlig claim eller plott, også kalt subdivideclaim.
 2. Innenfor claimet setter du et skilt der du skriver følgende:
  • Linje 1: [utleie]
  • Linje 2: Utleieprisen du ønsker.
  • Linje 3: Hvor ofte spilleren skal betale.
Eksempel på utleie oppsett
Utseende på et skilt som er riktig laget

Claim til salgs

Du kan også sette opp claims for salg inne i ditt byclaim. Du kan ikke selge subdivideclaims/plotter.

 1. Innenfor byclaimet ditt, lag deg ett vanlig claim.
 2. Innenfor claimet setter du et skilt der du skriver følgende:
  • Linje 1: [selg]
  • Linje 2: Prisen claimet skal koste.
Eksempel på salgsoppsett

Subdivideclaims / plotter

Vi skal utvide bysystemet vårt til å kunne definere plotter til ulike funksjoner. Per nå har vi utviklet muligheten for å sette en plott i butikkmodus. Dette betyr at du selv kan sette opp kistebutikker innenfor dette claimet og/eller leie ut plotten til andre spillere på serveren slik at de også kan lage kistebutikker. Hvert definert butikkområde vil dukke opp blant listen på /by marked og spillere vil kunne teleportere til de. Spawnpunktet blir i sentrum av claimet.

 1. Først lag deg en plott / subdivideclaim.
 2. Stå i plotten og skriv /by setbutikk.

Deretter vil du kunne leie ut på samme måte som med vanlige plotter. Du kan også omgjøre allerede utleide plotter til butikkplotter. Dersom plotten blir slettet eller du fjerner butikkmodusen så vil alle kistebutikkene i dette claimet bli fjernet. Men frykt ikke, kistene med ting i blir værende, men selve funksjonen butikk blir borte fra kistene.

Ønsker du å fjerne modusen fra en plott så stiller du deg i plotten og skriver /by fjernbutikk.