Personvernerklæring på Minecraft server

1. Behandlingsansvarlig

Martinsen Serverdrift ENK er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre spillere:

Sensitiv personopplysning

 • IP adresse.

Personopplysning

 • Tekstmeldinger sendt offentlig.
 • Tekstmeldinger sendt privat.
 • Ditt Minecraft brukernavn.
 • Ditt Minecraft UUID (Universally Unique IDentifier).
 • Alle kommandoer som blir skrevet/brukt.
 • Koordinater ved forskjellige hendelser.
 • Alle blokker du ødelegger.
 • Alle blokker du setter fra deg.
 • Alle ting du samhandler med. (åpne dører, kister, porter m.m)
 • Alle ting du tar fra eller legger i en kiste.
 • Alle ting du kaster fra deg eller plukker opp.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene på en slik måte som skal sørge for at alle spillere på Vestlandet MC skal kunne føle seg trygge. Det er viktig for oss å kunne ha nok informasjon til å kunne behandle tvistesaker eller kunne bruke det mot en spiller som direkte bryter med våre regler. Vi har nulltoleranse for regelbrudd.

Våre regler kan du lese mer om her: https://regler.vestlandetmc.no

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjonen vedrørende det som blir samlet inn om deg som spiller vil bli brukt til etterforskning av saker som berører brudd på våre regler. Det vil også bli benyttet i tvistesaker som bevismateriell.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi innhenter din IP adresse hver gang du logger inn på vår Minecraft server eller har en elektronisk kontakt med vår server. Det samme gjelder ditt brukernavn og UUID. Tekstmeldinger sendt i offentlig chat og/eller som private meldinger blir lagret fortløpende så snart du begynner å bruke tjenesten.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Samtidig er det viktig å understreke at dersom du bryter med vårt regelverk, vil regelbruddet bli delt med offentligheten. Det vil også bli delt direkte med andre norske Minecraft servere. Informasjon som blir delt er ditt Minecraft brukernavn, UUID, tidspunkt for ugjerningen og årsak til ugjerningen. Ingen sensitive opplysninger som IP adresse vil bli delt. Hva som blir delt kan du se her: https://www.vestlandetmc.no/bans

7. Sletting av personopplysninger

Vestlandet MC er forpliktet til å slette personopplysninger ved forespørsel om dette. Vi sletter ikke opplysninger på vegne av andre enn de som er hovedeier av Minecraft brukeren.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

9. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til admin@vestlandetmc.no