For foreldre/foresatte

Vestlandet Multiplayer Samfunn er et spillsamfunn som har eksistert helt siden april 2017, som har vært en bidragsyter til å skape en positiv og trygg spillhverdag for barn og unge, så vel som godt voksne mennesker. Vi ønsker at alle skal kunne spille sammen uansett hvor gammel man måtte være, men selv om vi tillater godt voksne mennesker i vårt samfunn er vårt store fokus på at reglene er tilpasset de aller minste.

Hva er Vestlandet

Vestlandet Multiplayer Samfunn består av 3 hoveddeler:

 • En nettside som inneholder informasjon om vårt virke, samt relevant informasjon hva gjelder vårt samfunn, hva vi forventer av våre spillere og det er mulighet for spillere å kunne komme med tilbakemeldinger.
 • En Discord server, som er en sosial platform der alle kan chatte med hverandre enten det er med tekst eller tale.
 • Spillservere.

Vestlandet Multiplayer Samfunn er drevet og eid av Martinsen Serverdrift, Org.nr: 925 888 400. Vårt team består av ungdom og godt voksne mennesker som er engasjert i å skape trygge omgivelser og gode øyeblikk for barn og unge. Vi passer godt på alle som er en del av vårt samfunn, men det er verdt å merke seg at vi er bare mennesker. Les mer om dette lenger ned på denne siden.

Hva er Discord

Discord er en sosial plattform jeg ikke vil anbefale de aller minste. Det er satt en nedre aldergrense på 13 år av Discord, og alle med alder 13+ kan benytte seg av deres tjenester.

Som med mange andre sosiale medier er det helt trygt å benytte seg av Discord, men det er ytterst viktig at barnet er inneforstått med nettvett regler. Forhåndsregler som blant annet å ikke dele sensitiv informasjon med fremmede, ikke delta med en-til-en chat med noen man ikke kjenner og definitivt ikke dele private bilder eller starte en videochat med fremmede.

Mer om Discord kan du lese om her: https://www.barnevakten.no/app/discord/

Våre spillservere

Du som forelder eller ditt barn skal alltid være trygg på at vår plattform alltid vil være rettet mot barn. Vi vil alltid tilby spillservere på spill som er barnevennlige.
I skrivende stund tilbyr vi kun Minecraft Java Edition server.

Hva er Minecraft

Minecraft er som en stor sandkasse der alle kan få tak på mange forskjellige blokker der de kan sette sammen hus etter eget ønske, lage seg forskjellige verktøy, lage vinduer og masse mer. Her er det fantasien som setter grenser for hva som er mulig å gjøre. I mange land er Minecraft sett på som en læringsplattform i skolen, rett og slett fordi Minecraft er et sted der man kan utfolde seg kreativt og smart.

Ikke bare handler Minecraft om å bygge, men også om å overleve. Du må lage deg mat, ikke ramle ned fra store høyder, være for lenge under vann eller passe seg for alle “skumle” monstre som ferdes rundt på natten.

På Vestlandet, som er en av Norges største Minecraft servere, vil det være mange å spille sammen med og kanskje til og med finne nye venner å spille med.

Les mer om Minecraft her: https://www.barnevakten.no/spill/minecraft-2/
Artikkelen på Barnevakten omtaler minispill som er av den voldelige typen, men slike minispill er ikke noe vi tilbyr på vår Minecraft server.

Nettvett på Vestlandet

Mange elektroniske spill, som Minecraft, inneholder chattefunksjoner som gjør spillet like mye til en sosial plattform som feks Discord. Deg som forelder/foresatt må ta en vurdering om ditt barn tåler å bli utsatt for negative opplevelser som stygt språk mellom spillere. Selv om vi gjør det vi kan for å verne alle barn mot slike negative hendelser er det helt umulig for oss å kunne si at ditt barn er 100% vernet. Noe vil alltid komme igjennom dessverre.

Gjennom alle sosiale platformer er det alltid en risiko for at potensielle overgripere gjør sitt for å ta kontakt med barn og unge gjennom å opprette private samtaler. De utgir seg ofte for å være på samme alder som barnet eller oppretter tillit med onde hensikter. Det kan derfor være lurt å snakke med ditt barn om å ikke snakke med ukjente personer/spillere og hva de skal gjøre dersom de opplever ubehageligheter.

Om ditt barn skulle oppleve noe som ikke er greit ønsker vi selvfølgelig at vi blir kontaktet slik at vi kan forhindre at dette skjer med andre barn og unge i vårt samfunn.

På alle våre plattformer har vi blokkeringsfunksjoner slik at andre ikke kan ta direkte kontakt med ditt barn. Om ditt barn ønsker å spille på vår Minecraft server, men du som forelder/foresatt er kritisk til den sosiale delen av spillet så kan dette skrus av i Minecraft sine innstillinger. Da vil man ikke kunne være en del av den sosiale biten verken med å skrive til andre eller kunne se hva andre skriver.

Tips og triks om Discord kan du lese om her: https://www.barnevakten.no/app/discord/

Redd Barna har satt sammen 8 nettvettregler som burde være 8 regler som alle burde følge når de ferdes på sosiale plattformer:

 1. Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som en annen mobbing.
 2. Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne nettsider eller sosiale plattformer.
 3. Passordet ditt er privat.
 4. Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver.
 5. Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet, og møt de på et offentlig sted.
 6. Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet/tjenesten.
 7. Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe ubehagelig. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på nett.
 8. Meld fra til politiet om alvorlige saker.

Vi tar alle saker alvorlige og vi gjør vårt ytterste for at barn og unge skal ha et trygt sted å oppholde seg på nett enten de spiller på en server sammen med oss eller er sosial på Discord. Men det er viktig å påpeke at det er kun du som forelder/foresatt som vet hva ditt barn kan bli utsatt for.

Hva skjer om ditt barn mobber eller bryter med reglene på Vestlandet

Vi har nulltoleranse for mobbing, og dersom vi ser at en spiller blir utsatt for mobbing vil mobberen bli fjernet fra våre plattformer i en viss tid avhengig av omfang og alvorlighet. Vi har tro på at alle kan lære av sine feil og de fleste skal få en sjanse til å vise at de er klar for å respektere andre. Ved gjentatte hendelser med mobbing er ikke spilleren eller personen lenger ønsket her hos oss.

Det samme gjelder for brudd på våre regler. Om ditt barn eller andre ungdom/voksne personer ikke respekterer våre regler vil det medføre en eller annen form for konsekvens.

En konsekvens kan være:

 • Bli sparket ut med mulighet til å komme tilbake.
 • Mute – Ikke ha mulighet til å skrive i chatten.
 • Utestengelse – Enten en viss periode eller på livstid.

Hvis du eller ditt barn mener at det er gjort en feil så er det mulig å ta kontakt med oss for å oppklare en situasjon. Men som regel er det tatt en avgjørelse basert på en hendelse. Vi tar ikke hensyn til individuelle utfordringer, vårt system er likt for alle.

Politiet

Om ditt barn opplever alvorlige hendelser på nett oppfordrer vi alle til å ta direkte kontakt med politiet. Se https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet for mer informasjon.

Viktige lenker

Redd Barna
https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/barn-og-digitale-medier

Nettvett
https://nettvett.no/

Kontakt oss

Har du spørsmål til oss vedrørende Vestlandet eller hendelser, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi er her for å gjøre hverdagen tryggere for ditt barn!

Kontakt oss:
Kontakt oss via Discord: https://discord.vestlandetmc.no