Spiller ranks

På Vestlandet har alle spillerne mulighet til å ranke opp til forskjellige grader. For å nå disse gradene blir man nødt til å gjennomføre visse kriterier for å avansere. I tillegg har hver rank en pris som spilleren blir nødt til å betale med in-game penger (ikke ekte). Når kriteriene er nådd skriv /rankup for å ranke opp. Alle ranker har 10 levels du må igjennom og hver av de har egne kriterier. På alle kriterier der du må lage et item så må du også gi den fra deg når du skal ranke opp til neste rank eller level.

Her er de forskjellige gradene:

NY

Som ny spiller har du muligheten til:

 • Å sette 1 home + bedhome (Merk: Bedhome overskriver “home”)
 • Du får starter kit på /kit
 • 9 ruter / 1 linje i backpack (/pv, /backpack)
 • AuctionHouse 4 enheter for salg
 • 1 sett med teleportere
I

Alle starter med denne ranken.

II

Pris: 100 kroner
Lag: 1 x Crafting Table

III

Pris: 150 kroner
Lag: 1 x Wood Pickaxe

IV

Pris: 200 kroner
Lag: 1 x Wooden Axe

V

Pris: 250 kroner
Lag: 1 x Furnace

VI

Pris: 300 kroner
Lag: 1 x Bread

VII

Pris: 350 kroner
Lag: 1 x Cake

VIII

Pris: 400 kroner
Lag: 1 x Torch

IX

Pris: 450 kroner
Lag: 1 x Spruce Sign

X

Pris: 500 kroner
Lag: 1 x Chest

TRE

 • Sette 2 home + bedhome (Merk: Bedhome overskriver “home”)
 • Du får tilgang på tre kit på /kit
 • 18 ruter / 2 linje i backpack (/pv, /backpack)
 • AuctionHouse 6 enheter for salg
 • 1 sett med teleportere
I

Pris: 1'000 kroner
Spilletid: 10 timer

Plukk opp:
10 x Iron Ingot

II

Pris: 1'500 kroner
Lag: 1 x Iron Hoe

III

Pris: 2'000 kroner
Lag: 1 x Iron Pickaxe

IV

Pris: 2'500 kroner
Lag: 1 x Iron Sword

V

Pris: 3'000 kroner
Lag: 1 x Iron Leggings

VI

Pris: 3'500 kroner
Lag: 1 x Iron Boots

VII

Pris: 4'000 kroner
Lag: 1 x Iron Helmet

VIII

Pris: 4'500 kroner
Lag: 1 x Iron Chestplate

IX

Pris: 5'000 kroner

mcMMO stat:
Woodcutting level 10

X

Pris: 5'500 kroner og 640 Spruce Planks

Få 1 matnøkkel i premie.

STEIN

 • Sette 4 home + bedhome (Merk: Bedhome overskriver “home”)
 • Du får tilgang på stein kit på /kit
 • 18 ruter / 2 linjer i backpack (/pv, /backpack)
 • AuctionHouse 8 enheter for salg
 • 2 sett med teleportere
I

Pris: 6'200 kroner
Spilletid: 1 dag
Stemmer: 5

II

Pris: 6'900 kroner og 64 rotten flesh

III

Pris: 7'600 kroner

Må ha gjort en byttehandel med en villager.

IV

Pris: 8'300 kroner

Må ha enchanted minst en item.

V

Pris: 9'000 kroner

mcMMO stat:
Excavation level 500

VI

Pris: 9'700 kroner
Lag: 1 x flower pot

VII

Pris: 10'400 kroner og 1 diamond block

VIII

Pris: 11'100 kroner

Må ha plassert minst 10 TNT.

IX

Pris: 11'800 kroner

mcMMO stat:
Mining level 500

X

Pris: 12'500 kroner og 640 Stone

Få 1 vann nøkkel i premie.

KULL

 • Sette 6 home + bedhome (Merk: Bedhome overskriver “home”)
 • Du får tilgang på kull kit på /kit
 • 27 ruter / 3 linjer i backpack (/pv, /backpack)
 • AuctionHouse 10 enheter for salg
 • 3 sett med teleportere
I

Pris: 13'250 kroner
Spilletid: 5 dager
Stemmer: 10

II

Pris: 14'000 kroner
Lag: 1 x composter

Må ha brukt en diamond hoe minst en gang.

III

Pris: 14'750 kroner
Lag: 1 x cauldron

IV

Pris: 15'500 kroner
Avlet dyr: 10 ganger

Må ha brukt en saks minst en gang.

V

Pris: 16'250 kroner

mcMMO stat:
Herbalism level 500

VI

Pris: 17'000 kroner

Må ha plukket opp 10 honeycomb og plassert 1 smoker.

VII

Pris: 17'750 kroner
Reise (hest): 200 blokker
Reise (gris): 200 blokker

VIII

Pris: 18'500 kroner og følgende blokker;
1 x rød ull
1 x magenta ull
1 x brun ull
1 x cyan ull
1 x oransje ull
1 x blå ull

IX

Pris: 19'250 kroner

mcMMO stat:
Fishing level 50

Må ha plukket opp minst 10 glow berries.

X

Pris: 20'000 kroner og 640 Coal blocks

Få 1 ressursnøkkel i premie.

JERN

 • Sette 7 home + bedhome (Merk: Bedhome overskriver “home”)
 • Du får tilgang på jern kit på /kit
 • 36 ruter / 4 linjer i backpack (/pv, /backpack)
 • AuctionHouse 15 enheter for salg
 • 3 sett med teleportere
I

Pris: 20'750 kroner
Spilletid: 10 dager
Stemmer: 20

II

Pris: 21'500 kroner

Må ha åpnet minst 1 dispenser.

III

Pris: 22'250 kroner

Må ha spilt av minst 1 musikkplate.

IV

Pris: 23'000 kroner
Avlet dyr: 10 ganger

Må ha brukt minst 1 brewing stand og fylt opp en cauldron med vann minst 5 ganger.

V

Pris: 23'750 kroner
Drep: 5 x pillagers

VI

Pris: 24'500 kroner
Drep: 5 x ghast

Må ha bygget og brukt en netherportal.

VII

Pris: 25'250 kroner

Jobs:
Total level 100

Må ha brukt en crossbow minst 1 gang.

VIII

Pris: 26'000 kroner
Drep: 20 x wither skeleton
Drep: 10 x piglin

IX

Pris: 26'750 kroner og 1 lodestone
Reise (elytra): 100 blokker

X

Pris: 27'500 kroner og 1152 iron blocks

Få 1 utstyrsnøkkel i premie.

GULL

 • Sette 8 home + bedhome (Merk: Bedhome overskriver “home”)
 • Du får tilgang på gull kit på /kit
 • 45 ruter / 5 linjer i backpack (/pv, /backpack)
 • Få tilgang til /craft, som gir deg direkte tilgang til et crafting table
 • Få tilgang til /top, som gir deg muligheten til å teleportere deg til øverste blokk
 • AuctionHouse 20 enheter for salg
 • 4 sett med teleportere
I

Pris: 28'250 kroner
Spilletid: 20 dager
Stemmer: 40

II

Pris: 29'000 kroner
Reise (båt): 200 blokker

III

Pris: 29'750 kroner

Må ha plassert minst 1 conduit.

IV

Pris: 30'500 kroner
Lag: 1 x turtle helmet

V

Pris: 31'250 kroner
Reise (svøm): 200 blokker

VI

Pris: 32'000 kroner

Må ha brukt minst 20 svamper.

VII

Pris: 32'750 kroner
Drep: 20 drowned

VIII

Pris: 26'000 kroner
Drep: 10 x elder guardian

Må ha brukt minst 1 trident.

IX

Pris: 34'250 kroner
Lag: 1 x compass

X

Pris: 35'000 kroner og 1152 gold blocks

Få 1 gullnøkkel i premie.

DIAMANT

 • Sette 9 home + bedhome (Merk: Bedhome overskriver “home”)
 • Du får tilgang på diamant kit på /kit
 • 54 ruter / 6 linjer i backpack (/pv, /backpack)
 • Få tilgang til /ender. Gir direkte tilgang til din ender kiste
 • Skaff dit eget hode med /myhead
 • AuctionHouse 25 enheter for salg
 • 5 sett med teleportere
I

Pris: 35'750 kroner
Spilletid: 30 dager
Stemmer: 80

II

Pris: 36'500 kroner
Drep: 100 x shulkers

III

Pris: 37'250 kroner

Må ha spist minst 1 chorus fruit.

IV

Pris: 38'000 kroner
Lag: 1 x respawn anchor

V

Pris: 38'750 kroner
Drep: 50 hoglins

VI

Pris: 39'500 kroner

Må ha renset minst 1 banner.

VII

Pris: 40'250 kroner og 20 goat horn

VIII

Pris: 41'000 kroner og 10 nether stars

IX

Pris: 41'750 kroner
Drep: 1 x warden

X

Pris: 42'500 kroner og 1152 diamond blocks

Få 1 gullnøkkel i premie.

NETHERITE

 • Sette 10 home + bedhome (Merk: Bedhome overskriver “home”)
 • Du får tilgang på netherite kit på /kit
 • 54 ruter / 6 linjer i backpack (/pv, /backpack)
 • Få tilgang til /ender. Gir direkte tilgang til din ender kiste
 • Skaff dit eget hode med /myhead
 • AuctionHouse 30 enheter for salg
 • 8 sett med teleportere
 • Tilgang til farger i bøker
 • /back tar deg tilbake til der du døde
 • KeepInventory er på
I

Pris: 43'250 kroner
Spilletid: 40 dager
Stemmer: 160

II

Pris: 44'000 kroner

mcMMO stats:
Swords level 900

III

Pris: 44'750 kroner

mcMMO stats:
Axes level 900

IV

Pris: 45'500 kroner

mcMMO stats:
Archery level 900

V

Pris: 46'250 kroner

mcMMO stats:
Unarmed level 900

VI

Pris: 47'000 kroner

mcMMO stats:
Repair level 2500

VII

Pris: 47'750 kroner

mcMMO stats:
Alchemy level 200

VIII

Pris: 48'500 kroner

mcMMO stats:
Taming level 900

IX

Pris: 49'250 kroner og 128 poisonous poteter

X

Pris: 50'000 kroner og 1152 netherite blocks
Drep: 1 x ender dragon

Få 2 gullnøkler i premie.

Ser du etter Premium ranker? Du finner mer informasjon om Premium ranker på http://butikk.vestlandetmc.no