Vestlandet itembørs

Velkommen til Vestlandets itembørs! Alle items som blir solgt gjennom Auction House eller kistebutikker vil vises her og bli lagt ut en gang per dag. Det blir utregnet en gjennomsnittspris på alle som er solgt den aktuelle dagen, og du vil kunne se om itemet har en økende eller fallende tendens. På serveren kan du holde i et item for å så skrive /verdi for å få samme sum som vises her.

Det er kun solgte items som får en pris, ikke det som blir lagt ut for salg.

ItemVerdiSist oppdatertBevegelse
  RED DYE0.78kr02.11.2022Nedgang
  MAGENTA DYE10.00kr24.09.2022──
  DIAMOND HELMET100.00kr04.12.2022Nedgang
  BOOK7.78kr03.12.2022Oppgang
  TOTEM OF UNDYING74.50kr04.12.2022Nedgang
  GOLDEN APPLE20.00kr30.11.2022Nedgang
  BIRCH LOG0.17kr04.12.2022Nedgang
  IRON CHESTPLATE100.00kr30.09.2022Oppgang
  MELON SLICE0.08kr04.12.2022──
  COOKED BEEF5.16kr04.12.2022Oppgang
  CARROT0.18kr29.11.2022Nedgang
  OAK LOG0.17kr04.12.2022──
  SADDLE40.00kr21.11.2022Oppgang
  DIAMOND HORSE ARMOR250.00kr25.11.2022Oppgang
  DIAMOND BOOTS25.00kr30.11.2022Nedgang
  TNT6.67kr26.11.2022Oppgang
  DIAMOND CHESTPLATE100.00kr02.12.2022Oppgang
  DIAMOND LEGGINGS500.00kr03.12.2022Oppgang
  GOLD INGOT3.12kr01.12.2022Oppgang
  VILLAGER SPAWN EGG300.00kr03.12.2022──
  SUGAR CANE0.47kr04.12.2022──
  COOKED RABBIT0.78kr06.11.2022Nedgang
  DIAMOND PICKAXE283.33kr04.12.2022Nedgang
  NETHERITE BLOCK1200.00kr02.10.2022Oppgang
  BONE0.70kr27.11.2022Oppgang
  NAME TAG75.00kr02.10.2022Oppgang
  BONE BLOCK3.91kr10.11.2022Nedgang
  WHEAT0.47kr03.12.2022Oppgang
  SPAWNER1366.67kr04.12.2022Oppgang
  BOOKSHELF10.00kr23.11.2022──
  QUARTZ0.91kr04.12.2022Oppgang
  MUSIC DISC WARD100.00kr02.10.2022Oppgang
  BLAZE ROD6.17kr04.12.2022Oppgang
  SLIME BLOCK10.16kr02.11.2022Nedgang
  NETHERITE SHOVEL632.67kr04.12.2022Nedgang
  WHITE SHULKER BOX745.00kr14.10.2022Oppgang
  SHULKER BOX250.00kr04.12.2022Nedgang
  ENDER PEARL16.67kr03.12.2022Oppgang
  ELYTRA929.20kr04.12.2022Oppgang
  ENCHANTED BOOK85.15kr04.12.2022Nedgang
  NETHERITE INGOT157.50kr04.12.2022Nedgang
  IRON INGOT0.16kr04.12.2022Nedgang
  FIREWORK ROCKET1.27kr04.12.2022Nedgang
  HAY BLOCK0.53kr04.12.2022Nedgang
  NAME TAG6.25kr02.12.2022Nedgang
  EXPERIENCE BOTTLE31.25kr04.12.2022Nedgang
  DIAMOND1.93kr04.12.2022Nedgang
  ENCHANTED GOLDEN APPLE400.00kr07.11.2022Oppgang
  IRON PICKAXE200.00kr04.12.2022Oppgang
  COAL7.81kr04.12.2022Oppgang
  SHULKER SHELL62.33kr01.12.2022Nedgang
  WITHER SKELETON SKULL285.00kr04.12.2022Oppgang
  DIAMOND SWORD449.50kr04.12.2022Oppgang
  MUSIC DISC OTHERSIDE500.00kr02.11.2022Oppgang
  BOW1199.00kr02.12.2022Oppgang
  IRON BLOCK1.15kr04.12.2022Oppgang
  EMERALD3.12kr03.12.2022Oppgang
  GOAT HORN199.00kr02.12.2022──
  GHAST SPAWN EGG1995.00kr04.12.2022Nedgang
  TURTLE HELMET150.00kr03.12.2022Oppgang
  NETHERITE PICKAXE999.00kr04.12.2022Oppgang
  WHITE WOOL0.16kr03.12.2022Nedgang
  GUNPOWDER2.06kr04.12.2022Oppgang
  ENDER CHEST100.00kr29.11.2022──
  BLUE STAINED GLASS PANE1.95kr05.10.2022Oppgang
  NETHER STAR862.00kr01.12.2022Oppgang
  BAKED POTATO1.56kr01.12.2022──
  BREAD0.47kr25.11.2022──
  TRIPWIRE HOOK122.17kr04.12.2022Nedgang
  POTION100.00kr01.12.2022Oppgang
  SPRUCE LOG1.56kr04.12.2022Oppgang
  HEART OF THE SEA100.00kr05.11.2022Nedgang
  BUNDLE200.00kr09.11.2022Nedgang
  NAUTILUS SHELL300.00kr21.10.2022Oppgang
  BEE NEST100.00kr06.10.2022Oppgang
  SPYGLASS10.00kr23.11.2022Nedgang
  EMERALD BLOCK13.41kr04.12.2022Oppgang
  PAPER1.56kr07.10.2022Oppgang
  GLASS0.31kr04.12.2022──
  MUSIC DISC MELLOHI100.00kr07.10.2022Oppgang
  NETHERITE CHESTPLATE1999.00kr04.12.2022Oppgang
  TRIDENT500.00kr04.12.2022Nedgang
  DIAMOND AXE150.00kr28.11.2022Nedgang
  DIAMOND SHOVEL100.00kr04.12.2022──
  ANCIENT DEBRIS42.86kr07.10.2022Oppgang
  ANDESITE0.08kr12.11.2022Oppgang
  DIAMOND BLOCK15.61kr26.11.2022──
  COPPER BLOCK1.56kr09.11.2022Nedgang
  NETHER WART1.55kr03.12.2022Oppgang
  HONEY BLOCK300.00kr08.10.2022Oppgang
  NETHERITE SWORD1200.00kr04.12.2022Oppgang
  LEATHER2.34kr04.12.2022Oppgang
  SPLASH POTION50.00kr03.12.2022──
  BEACON974.83kr04.12.2022Oppgang
  DARK OAK LOG1.56kr26.11.2022Oppgang
  REDSTONE0.47kr04.12.2022Nedgang
  DRAGON HEAD150.00kr19.11.2022Nedgang
  IRON AXE100.00kr06.11.2022──
  GRASS BLOCK0.23kr09.11.2022Nedgang
  SAND0.21kr21.11.2022Nedgang
  OBSIDIAN1.25kr04.12.2022Nedgang
  GLOWSTONE0.78kr02.12.2022Nedgang
  STRING0.23kr01.12.2022Nedgang
  POTATO0.14kr02.12.2022Oppgang
  IRON SHOVEL150.00kr30.11.2022Oppgang
  ECHO SHARD125.00kr08.11.2022Oppgang
  MUSIC DISC MALL100.00kr10.10.2022Oppgang
  RAW COPPER BLOCK1.56kr11.10.2022Nedgang
  SPONGE100.00kr25.11.2022──
  IRON BOOTS100.00kr15.10.2022Nedgang
  DISC FRAGMENT 5100.00kr21.11.2022Nedgang
  NETHERITE AXE999.00kr04.12.2022──
  IRON HELMET100.00kr30.10.2022Nedgang
  MAGMA CREAM7.50kr10.10.2022Oppgang
  BROWN MUSHROOM0.78kr05.11.2022──
  ENCHANTING TABLE100.00kr23.11.2022──
  BLACK DYE3.12kr04.12.2022──
  COOKED MUTTON1.67kr19.11.2022Oppgang
  COOKED PORKCHOP0.62kr25.11.2022Nedgang
  COAL BLOCK10.00kr02.12.2022Oppgang
  DIRT1.85kr28.11.2022Oppgang
  PURPLE SHULKER BOX199.00kr13.11.2022Nedgang
  ARROW0.08kr25.11.2022──
  STRIDER SPAWN EGG229.00kr12.10.2022Oppgang
  INK SAC25.00kr19.11.2022Nedgang
  CRIMSON PLANKS1.56kr12.10.2022Oppgang
  BLACK SHULKER BOX699.00kr26.11.2022──
  BEEHIVE1.25kr02.11.2022──
  NETHERITE LEGGINGS1999.00kr04.12.2022Oppgang
  ORANGE SHULKER BOX250.00kr10.11.2022──
  JUNGLE LOG0.17kr04.12.2022──
  COBBLED DEEPSLATE0.39kr24.11.2022Oppgang
  WHEAT SEEDS0.05kr01.12.2022Nedgang
  RED BED80.00kr13.10.2022Oppgang
  BLUE SHULKER BOX299.00kr08.11.2022Nedgang
  REDSTONE BLOCK4.69kr28.11.2022Nedgang
  STONE0.16kr04.12.2022Nedgang
  FLINT0.16kr24.11.2022Nedgang
  YELLOW SHULKER BOX1999.00kr06.11.2022Oppgang
  LIGHT GRAY SHULKER BOX2000.00kr30.10.2022Oppgang
  SUGAR0.25kr22.11.2022──
  RED SAND0.47kr21.11.2022Oppgang
  SLIME BALL7.50kr03.12.2022Oppgang
  PACKED ICE1.09kr25.10.2022Oppgang
  PUMPKIN0.47kr04.12.2022Oppgang
  ITEM FRAME7.00kr09.11.2022Nedgang
  FLINT AND STEEL100.00kr15.10.2022Oppgang
  CREEPER HEAD154.00kr15.10.2022Oppgang
  BRICKS1.25kr13.11.2022──
  GHAST TEAR33.33kr24.10.2022Nedgang
  GRAY DYE35.00kr15.10.2022Oppgang
  NETHERITE HOE200.00kr02.11.2022Oppgang
  RAW GOLD BLOCK9.00kr21.10.2022Oppgang
  RAW GOLD5.52kr24.10.2022Oppgang
  DEAD BUSH3.00kr15.10.2022Oppgang
  SEA LANTERN12.44kr10.11.2022Nedgang
  SPRUCE SAPLING7.14kr17.10.2022Oppgang
  IRON LEGGINGS100.00kr16.10.2022Oppgang
  SCULK VEIN3.09kr16.10.2022Oppgang
  SCULK SHRIEKER250.00kr08.11.2022Oppgang
  QUARTZ BLOCK1.29kr04.12.2022Nedgang
  AMETHYST SHARD0.78kr25.11.2022Nedgang
  LOOM100.00kr17.10.2022Oppgang
  FISHING ROD1500.00kr26.10.2022Oppgang
  TURTLE SPAWN EGG350.00kr18.10.2022Oppgang
  SCULK SENSOR70.00kr04.12.2022Nedgang
  MUSIC DISC STAL100.00kr04.12.2022──
  BLACKSTONE1.41kr04.12.2022Oppgang
  HONEYCOMB1.56kr10.11.2022Oppgang
  WITHER ROSE19.00kr03.12.2022Oppgang
  CALCITE0.47kr25.11.2022──
  NETHERITE BOOTS1999.00kr04.12.2022Oppgang
  DEEPSLATE DIAMOND ORE7.81kr19.10.2022Oppgang
  ACACIA LOG0.34kr06.11.2022Oppgang
  MOSS BLOCK1.56kr09.11.2022Nedgang
  GLASS BOTTLE0.70kr05.11.2022──
  WHITE BED6.00kr23.10.2022Oppgang
  COBBLESTONE0.04kr04.12.2022Nedgang
  AMETHYST BLOCK0.94kr30.11.2022Nedgang
  MUSIC DISC CAT5.00kr27.10.2022──
  NETHERITE SCRAP125.00kr10.11.2022Oppgang
  YELLOW DYE3.33kr20.10.2022Oppgang
  PRISMARINE3.12kr21.10.2022Oppgang
  SWEET BERRIES0.16kr21.10.2022Oppgang
  PRISMARINE BRICKS3.12kr21.10.2022Oppgang
  MELON0.31kr27.11.2022Nedgang
  COMPARATOR50.00kr18.11.2022Oppgang
  LAPIS LAZULI1.72kr13.11.2022──
  MUSIC DISC 131.00kr23.11.2022Nedgang
  CACTUS0.47kr10.11.2022──
  EGG1.75kr03.12.2022Oppgang
  FROG SPAWN EGG500.00kr30.10.2022Oppgang
  COOKIE0.30kr04.12.2022Oppgang
  BAMBOO0.16kr28.11.2022Oppgang
  GLOW BERRIES0.62kr31.10.2022──
  WRITTEN BOOK250.00kr19.11.2022Nedgang
  VERDANT FROGLIGHT3.75kr27.11.2022──
  WET SPONGE199.00kr29.10.2022Nedgang
  MUSIC DISC STRAD100.00kr23.10.2022Oppgang
  NETHERITE HELMET1999.00kr04.12.2022Oppgang
  PEARLESCENT FROGLIGHT3.44kr30.11.2022──
  OCHRE FROGLIGHT16.67kr03.12.2022Oppgang
  POPPY1.00kr27.11.2022──
  SCAFFOLDING0.94kr20.11.2022──
  MUSIC DISC FAR100.00kr25.10.2022Oppgang
  PHANTOM MEMBRANE5.00kr28.10.2022Oppgang
  CRYING OBSIDIAN6.25kr25.10.2022Oppgang
  SCULK1.56kr24.11.2022Oppgang
  ZOMBIE VILLAGER SPAWN EGG300.00kr27.10.2022Nedgang
  CANDLE1.00kr05.11.2022──
  ORANGE DYE10.00kr26.10.2022Oppgang
  APPLE3.33kr27.10.2022Oppgang
  SALMON4.10kr28.10.2022Oppgang
  SPIDER EYE0.62kr28.10.2022Oppgang
  ENDER EYE12.50kr21.11.2022──
  DEEPSLATE0.31kr08.11.2022──
  GLOW LICHEN0.78kr29.10.2022Oppgang
  GOLDEN CARROT1.55kr02.12.2022──
  COOKED SALMON2.00kr21.11.2022Nedgang
  LANTERN2.00kr11.11.2022──
  WHITE CANDLE10.00kr30.10.2022Oppgang
  CAKE25.00kr03.12.2022──
  GRANITE250.00kr21.11.2022Oppgang
  CHORUS FRUIT1.56kr30.10.2022Oppgang
  TUBE CORAL FAN12.50kr30.10.2022Oppgang
  SOUL LANTERN0.08kr16.11.2022Nedgang
  DANDELION1.00kr08.11.2022Oppgang
  END CRYSTAL125.00kr03.11.2022Oppgang
  WHITE DYE1.56kr03.11.2022Oppgang
  HOPPER120.00kr20.11.2022──
  DETECTOR RAIL3.00kr13.11.2022──
  POWERED RAIL2.00kr13.11.2022──
  HONEY BOTTLE1.56kr07.11.2022──
  PISTON1.95kr04.12.2022Oppgang
  REPEATER3.00kr06.11.2022──
  OBSERVER3.12kr04.12.2022──
  ZOMBIE HEAD150.00kr03.11.2022Oppgang
  NETHERRACK0.08kr04.11.2022Oppgang
  ANVIL50.00kr05.11.2022Oppgang
  TORCH2.34kr05.11.2022Oppgang
  GLOWSTONE DUST0.23kr29.11.2022Nedgang
  GOLD BLOCK23.44kr01.12.2022Oppgang
  LECTERN20.00kr26.11.2022──
  DIORITE0.31kr08.11.2022──
  ALLAY SPAWN EGG500.00kr07.11.2022Oppgang
  RED WOOL0.31kr02.12.2022Nedgang
  GOAT SPAWN EGG150.00kr08.11.2022──
  BELL100.00kr08.11.2022Oppgang
  DEEPSLATE BRICKS0.39kr08.11.2022Oppgang
  WARDEN SPAWN EGG299.00kr09.11.2022──
  SCULK CATALYST145.00kr09.11.2022Oppgang
  BONE MEAL0.19kr09.11.2022Oppgang
  MUSIC DISC PIGSTEP845.00kr09.11.2022Oppgang
  SOUL SAND2.19kr02.12.2022──
  LILY PAD9.38kr09.11.2022Oppgang
  PLAYER HEAD225.00kr10.11.2022Oppgang
  GLOW INK SAC18.69kr09.11.2022Oppgang
  GRAVEL0.21kr28.11.2022Nedgang
  BLUE WOOL1.00kr25.11.2022──
  LAPIS BLOCK6.23kr03.12.2022Oppgang
  COPPER INGOT0.08kr11.11.2022Oppgang
  RAIL0.94kr13.11.2022Oppgang
  END STONE BRICKS0.55kr13.11.2022Oppgang
  BLACK WOOL1.00kr24.11.2022Nedgang
  ICE0.62kr14.11.2022Oppgang
  ROTTEN FLESH0.16kr14.11.2022Oppgang
  TADPOLE BUCKET250.00kr01.12.2022──
  COOKED CHICKEN1.25kr16.11.2022──
  NETHER BRICKS0.86kr15.11.2022Oppgang
  STONE BRICKS0.31kr04.12.2022──
  ORANGE WOOL0.81kr24.11.2022Oppgang
  YELLOW WOOL0.81kr24.11.2022Oppgang
  CHEST0.78kr21.11.2022Oppgang
  WHITE BANNER8.33kr21.11.2022Oppgang
  BLACK STAINED GLASS0.70kr04.12.2022Nedgang
  SANDSTONE0.39kr24.11.2022──
  LEAD100.00kr23.11.2022Oppgang
  GLOW ITEM FRAME2.34kr23.11.2022Oppgang
  SMOOTH STONE0.70kr23.11.2022Oppgang
  MOSSY COBBLESTONE0.55kr24.11.2022Oppgang
  CRIMSON STEM0.23kr24.11.2022Oppgang
  LIGHT BLUE WOOL1.00kr24.11.2022Oppgang
  CYAN WOOL1.00kr24.11.2022Oppgang
  LIME WOOL1.00kr24.11.2022Oppgang
  PINK WOOL1.00kr24.11.2022Oppgang
  MAGENTA WOOL1.00kr24.11.2022Oppgang
  PURPLE WOOL1.00kr25.11.2022──
  LIGHT GRAY WOOL1.00kr24.11.2022Oppgang
  GRAY WOOL1.00kr24.11.2022Oppgang
  FEATHER299.00kr25.11.2022Oppgang
  BARREL2.00kr28.11.2022Oppgang
  CYAN TERRACOTTA0.47kr01.12.2022Oppgang
  COOKED COD1.56kr03.12.2022Oppgang
  MAGMA BLOCK1.00kr04.12.2022Oppgang
  REDSTONE LAMP50.00kr04.12.2022Oppgang