Vestlandet itembørs

Velkommen til Vestlandets itembørs! Alle items som blir solgt gjennom Auction House eller kistebutikker vil vises her og bli lagt ut en gang per dag. Det blir utregnet en gjennomsnittspris på alle som er solgt den aktuelle dagen, og du vil kunne se om itemet har en økende eller fallende tendens. På serveren kan du holde i et item for å så skrive /verdi for å få samme sum som vises her.

Det er kun solgte items som får en pris, ikke det som blir lagt ut for salg.

ItemVerdiSist oppdatertBevegelse
  IRON INGOT0.23kr06.12.2023Nedgang
  CHERRY SAPLING3.00kr19.11.2023Oppgang
  SHULKER SHELL9.99kr07.12.2023Nedgang
  SHULKER BOX60.00kr06.12.2023Nedgang
  DIAMOND27.00kr07.12.2023Nedgang
  DIAMOND PICKAXE299.00kr07.12.2023Nedgang
  BAMBOO0.05kr04.08.2023Oppgang
  DIAMOND BOOTS500.00kr02.12.2023Oppgang
  ENDER CHEST50.00kr06.12.2023Nedgang
  END ROD3.00kr04.12.2023──
  SPRUCE LOG0.16kr07.12.2023──
  CARROT0.31kr29.10.2023Nedgang
  DIAMOND LEGGINGS400.00kr02.12.2023──
  SADDLE29.00kr30.11.2023Nedgang
  FIREWORK ROCKET0.61kr07.12.2023Nedgang
  BREAD1.17kr30.11.2023Oppgang
  WHITE BANNER6.25kr07.08.2023Nedgang
  RABBIT STEW100.00kr05.08.2023Oppgang
  ELYTRA199.00kr07.12.2023Nedgang
  GUNPOWDER1.41kr07.12.2023Nedgang
  SUGAR CANE0.05kr03.12.2023Nedgang
  SPAWNER850.00kr02.12.2023Nedgang
  ENCHANTED BOOK94.84kr07.12.2023Nedgang
  POTATO0.31kr29.10.2023Nedgang
  GHAST SPAWN EGG2499.00kr07.12.2023Oppgang
  FISHING ROD200.00kr18.09.2023Nedgang
  TOTEM OF UNDYING50.00kr06.12.2023Nedgang
  POTION55.00kr06.12.2023Oppgang
  EMERALD40.00kr03.12.2023Oppgang
  DIAMOND SWORD500.00kr28.10.2023Oppgang
  NAME TAG25.00kr06.12.2023Oppgang
  COAL0.78kr21.11.2023Oppgang
  ENDER PEARL2.19kr02.12.2023Nedgang
  TRIDENT279.00kr03.12.2023Nedgang
  REDSTONE BLOCK6.23kr07.12.2023Oppgang
  SOUL SAND5.56kr25.11.2023Oppgang
  CHERRY LOG0.23kr06.12.2023──
  GOAT HORN100.00kr07.10.2023──
  PAPER2.34kr06.08.2023Oppgang
  OAK LOG0.23kr06.12.2023──
  SLIME BLOCK5.56kr06.12.2023Nedgang
  CAKE150.00kr11.10.2023──
  BAKED POTATO1.55kr04.12.2023──
  TNT20.00kr30.08.2023Nedgang
  SPORE BLOSSOM100.00kr07.08.2023Oppgang
  EXPERIENCE BOTTLE50.00kr06.12.2023Oppgang
  BONE BLOCK1.56kr07.09.2023Nedgang
  IRON PICKAXE125.00kr04.10.2023Oppgang
  NETHERITE INGOT200.00kr06.12.2023──
  BOOKSHELF20.00kr03.12.2023──
  IRON BLOCK3.00kr06.12.2023Oppgang
  DRAGON HEAD100.00kr23.11.2023Nedgang
  CHEST1.00kr08.08.2023Oppgang
  SPLASH POTION40.00kr22.11.2023──
  DIRT0.39kr26.11.2023Oppgang
  OAK SIGN0.40kr09.08.2023Oppgang
  DIAMOND HELMET300.00kr12.11.2023Oppgang
  CHAINMAIL CHESTPLATE200.00kr09.08.2023Oppgang
  NETHERITE UPGRADE SMITHING TEMPLATE700.00kr06.12.2023Oppgang
  QUARTZ BLOCK0.73kr04.12.2023Nedgang
  BAMBOO BLOCK2.34kr06.10.2023Oppgang
  HEART OF THE SEA100.00kr06.12.2023──
  OBSIDIAN1.00kr03.12.2023Nedgang
  IRON AXE100.00kr21.08.2023Oppgang
  MUSIC DISC 11350.00kr08.10.2023Oppgang
  SLIME BALL2.00kr01.12.2023──
  LAPIS LAZULI0.33kr07.12.2023──
  EMERALD ORE90.00kr03.12.2023Nedgang
  APPLE0.78kr27.10.2023Nedgang
  TRIPWIRE HOOK39.00kr07.12.2023Nedgang
  BLACK DYE1.00kr06.12.2023──
  GLOWSTONE0.78kr06.12.2023Oppgang
  BROWN DYE10.00kr12.08.2023Oppgang
  TORCHFLOWER8.00kr09.11.2023──
  CHISELED BOOKSHELF10.00kr28.11.2023──
  DECORATED POT7.00kr07.12.2023──
  PITCHER PLANT8.00kr09.11.2023──
  SEA LANTERN3.00kr06.12.2023──
  SNIFFER EGG120.00kr06.12.2023Nedgang
  BOW499.00kr04.12.2023Nedgang
  STRING0.33kr03.11.2023──
  NETHERITE AXE600.00kr13.11.2023Nedgang
  DIAMOND SHOVEL299.00kr07.12.2023Nedgang
  ARROW0.78kr19.11.2023──
  LEATHER2.00kr06.12.2023──
  HAY BLOCK10.00kr13.08.2023Oppgang
  DUNE ARMOR TRIM SMITHING TEMPLATE500.00kr08.10.2023──
  COAST ARMOR TRIM SMITHING TEMPLATE200.00kr06.12.2023Nedgang
  TORCHFLOWER SEEDS300.00kr14.08.2023Oppgang
  HONEY BLOCK5.00kr23.11.2023Nedgang
  COBBLESTONE0.03kr18.10.2023Nedgang
  BEACON400.00kr06.12.2023Nedgang
  DIAMOND AXE450.00kr09.11.2023Oppgang
  RAISER ARMOR TRIM SMITHING TEMPLATE1000.00kr25.10.2023──
  GHAST TEAR33.33kr24.10.2023Nedgang
  NETHERITE SWORD200.00kr26.11.2023Nedgang
  ENCHANTING TABLE200.00kr29.11.2023Nedgang
  DIAMOND CHESTPLATE100.00kr02.12.2023Oppgang
  GOLDEN SWORD100.00kr16.08.2023Oppgang
  COAL BLOCK4.03kr22.10.2023Oppgang
  STRIPPED OAK LOG0.16kr14.11.2023──
  RIB ARMOR TRIM SMITHING TEMPLATE1000.00kr30.11.2023──
  WITHER SKELETON SKULL189.00kr30.11.2023Nedgang
  BLAZE ROD9.38kr25.11.2023──
  MILK BUCKET100.00kr17.08.2023Oppgang
  PUFFERFISH0.10kr18.08.2023Oppgang
  NETHERITE PICKAXE1000.00kr28.11.2023──
  EGG6.25kr03.09.2023──
  CHERRY PLANKS20.00kr18.08.2023Oppgang
  TURTLE HELMET100.00kr16.10.2023──
  NETHER STAR599.00kr26.11.2023Oppgang
  COOKED PORKCHOP1.89kr26.11.2023Oppgang
  SPIRE ARMOR TRIM SMITHING TEMPLATE100.00kr01.12.2023──
  COOKED BEEF1.56kr06.12.2023Nedgang
  SPONGE20.00kr02.12.2023──
  COOKED COD0.16kr07.12.2023──
  AMETHYST BLOCK2.34kr20.08.2023Oppgang
  NETHERITE HELMET300.00kr20.10.2023Nedgang
  NETHERITE BOOTS390.00kr27.11.2023Nedgang
  GLASS0.23kr30.11.2023──
  WITHER ROSE3.00kr24.11.2023──
  LEAD15.00kr04.12.2023──
  RED DYE10.00kr12.10.2023──
  PURPLE DYE20.00kr23.08.2023Oppgang
  BIRCH LOG0.30kr06.12.2023Nedgang
  CAMPFIRE1.56kr23.08.2023Oppgang
  WHITE WOOL1.00kr06.12.2023──
  BONE1.56kr29.10.2023Oppgang
  SILENCE ARMOR TRIM SMITHING TEMPLATE1000.00kr30.11.2023──
  BONE MEAL5.00kr25.09.2023Oppgang
  WARD ARMOR TRIM SMITHING TEMPLATE800.00kr25.10.2023Nedgang
  CHARCOAL0.23kr16.10.2023Oppgang
  FLOWER POT5.00kr16.11.2023Oppgang
  RAW GOLD1.00kr04.12.2023──
  AXOLOTL BUCKET450.00kr10.11.2023Oppgang
  DARK OAK LOG0.16kr01.12.2023──
  PISTON7.81kr27.11.2023──
  COMPASS100.00kr29.08.2023Oppgang
  NETHER WART1.00kr26.11.2023──
  GOLD INGOT1.11kr28.11.2023Nedgang
  STONE0.03kr14.11.2023──
  NAUTILUS SHELL60.00kr02.10.2023Nedgang
  STRIPPED SPRUCE LOG0.39kr03.09.2023Oppgang
  QUARTZ0.25kr04.12.2023Nedgang
  GLOW BERRIES1.00kr04.11.2023──
  STONE BRICKS0.39kr25.11.2023Nedgang
  SAND0.02kr06.12.2023──
  IRON SHOVEL150.00kr04.09.2023Oppgang
  IRON LEGGINGS200.00kr05.09.2023Oppgang
  MUSIC DISC PIGSTEP350.00kr05.09.2023Oppgang
  WILD ARMOR TRIM SMITHING TEMPLATE500.00kr30.11.2023──
  SENTRY ARMOR TRIM SMITHING TEMPLATE500.00kr25.10.2023──
  BLACK SHULKER BOX899.00kr25.10.2023Nedgang
  MUSIC DISC RELIC100.00kr07.09.2023Oppgang
  GOLD BLOCK17.50kr06.12.2023Nedgang
  ANDESITE0.50kr02.12.2023Oppgang
  VEX ARMOR TRIM SMITHING TEMPLATE1000.00kr30.11.2023──
  HONEYCOMB1.00kr06.12.2023Nedgang
  ENCHANTED GOLDEN APPLE100.00kr25.10.2023Nedgang
  GOLDEN APPLE15.00kr30.11.2023Oppgang
  BRUSH100.00kr11.09.2023Oppgang
  COPPER BLOCK1.50kr11.11.2023Nedgang
  NETHERITE SHOVEL700.00kr26.11.2023Nedgang
  SMITHING TABLE100.00kr29.10.2023──
  CRYING OBSIDIAN3.00kr12.11.2023──
  TINTED GLASS1.00kr06.12.2023──
  TERRACOTTA2.33kr25.10.2023──
  MUD0.08kr16.10.2023Nedgang
  RAW IRON0.29kr14.09.2023Oppgang
  EMERALD BLOCK399.00kr16.09.2023──
  MOSS BLOCK0.50kr15.11.2023Nedgang
  NETHERITE LEGGINGS490.00kr13.11.2023Nedgang
  DIAMOND BLOCK349.00kr16.09.2023Oppgang
  PEARLESCENT FROGLIGHT2.50kr06.12.2023Nedgang
  VERDANT FROGLIGHT2.50kr25.11.2023Nedgang
  OCHRE FROGLIGHT2.50kr02.12.2023Nedgang
  PINK WOOL1.00kr03.12.2023──
  GLOW INK SAC10.00kr03.12.2023──
  GRASS BLOCK0.78kr07.12.2023Oppgang
  FROG SPAWN EGG4500.00kr19.09.2023Oppgang
  BLUE WOOL1.00kr27.11.2023──
  SCULK SENSOR10.00kr22.09.2023──
  WHITE CANDLE0.31kr07.12.2023Nedgang
  CANDLE0.78kr29.11.2023Nedgang
  OXIDIZED COPPER1.25kr20.11.2023Nedgang
  SCULK SHRIEKER10.00kr22.09.2023Oppgang
  GRAY SHULKER BOX995.00kr23.09.2023Oppgang
  DIORITE0.08kr23.09.2023Oppgang
  GLOW LICHEN1.00kr12.11.2023──
  BEE NEST100.00kr19.11.2023──
  CALCITE1.56kr24.09.2023Oppgang
  COBBLED DEEPSLATE0.39kr07.12.2023Nedgang
  NETHER BRICKS0.20kr07.12.2023Nedgang
  BLACKSTONE0.62kr27.09.2023──
  BROWN SHULKER BOX945.00kr19.10.2023Nedgang
  BROWN WOOL1.00kr27.11.2023──
  LIME WOOL1.00kr04.12.2023──
  PURPLE WOOL1.00kr27.11.2023──
  CYAN WOOL1.00kr27.11.2023──
  YELLOW WOOL1.00kr27.11.2023──
  LIGHT BLUE WOOL1.00kr27.11.2023──
  GREEN WOOL1.00kr27.11.2023──
  ORANGE WOOL1.00kr27.11.2023──
  FLINT1.00kr04.12.2023Oppgang
  LANTERN1.50kr07.12.2023──
  FLOWERING AZALEA2.00kr12.11.2023──
  WHEAT0.45kr07.10.2023──
  BOOK7.00kr24.11.2023──
  WHITE SHULKER BOX895.00kr29.10.2023Nedgang
  RED WOOL1.00kr04.12.2023──
  MAGENTA WOOL1.00kr27.11.2023──
  GRAY WOOL1.00kr27.11.2023──
  LIGHT GRAY WOOL1.00kr27.11.2023──
  BLACK WOOL1.00kr04.12.2023──
  BRICKS0.42kr21.10.2023Nedgang
  SHROOMLIGHT1.00kr30.09.2023Oppgang
  BLUE SHULKER BOX879.00kr17.11.2023Nedgang
  AZURE BLUET0.62kr01.10.2023Oppgang
  AZALEA1.00kr01.10.2023Oppgang
  AMETHYST SHARD1.55kr06.12.2023Nedgang
  PANDA SPAWN EGG1300.00kr10.11.2023Nedgang
  OAK PLANKS1.56kr04.10.2023Oppgang
  PINK TULIP0.62kr09.11.2023──
  PINK TERRACOTTA3.11kr04.10.2023Oppgang
  PURPLE TERRACOTTA3.11kr04.10.2023Oppgang
  ALLIUM0.62kr13.10.2023──
  LILAC0.31kr10.10.2023──
  WRITABLE BOOK1.00kr06.12.2023──
  RED TULIP0.62kr13.10.2023──
  ORANGE TULIP0.62kr07.10.2023Oppgang
  DIAMOND HOE79.00kr08.10.2023Oppgang
  BLACK TERRACOTTA2.64kr08.10.2023Oppgang
  YELLOW TERRACOTTA2.95kr08.10.2023Oppgang
  PINK SHULKER BOX995.00kr09.10.2023Oppgang
  CLAY BALL0.23kr09.10.2023Oppgang
  GREEN CANDLE0.94kr20.10.2023──
  PACKED MUD0.47kr03.11.2023Nedgang
  INK SAC3.91kr12.10.2023Oppgang
  PAINTING10.00kr04.12.2023──
  ROSE BUSH0.31kr13.10.2023Oppgang
  LODESTONE149.00kr14.10.2023Oppgang
  ORANGE SHULKER BOX250.00kr03.12.2023Nedgang
  MUD BRICKS0.47kr09.11.2023──
  PRISMARINE BRICKS1.00kr08.11.2023──
  PRISMARINE0.50kr08.11.2023Nedgang
  GRAVEL0.03kr06.12.2023Nedgang
  GREEN SHULKER BOX899.00kr02.11.2023Oppgang
  BLUE ORCHID0.31kr06.12.2023Nedgang
  CYAN CANDLE0.94kr20.10.2023Oppgang
  LIGHT BLUE SHULKER BOX350.00kr04.12.2023Nedgang
  MAGMA CREAM9.00kr21.10.2023Oppgang
  BRAIN CORAL FAN12.50kr23.10.2023Oppgang
  TROPICAL FISH BUCKET500.00kr25.10.2023Oppgang
  WAYFINDER ARMOR TRIM SMITHING TEMPLATE500.00kr25.10.2023Oppgang
  WHITE TERRACOTTA2.33kr25.10.2023Oppgang
  AMETHYST CLUSTER10.00kr10.11.2023──
  FLOWERING AZALEA LEAVES5.47kr25.10.2023Oppgang
  ANVIL50.00kr29.11.2023──
  COOKIE0.50kr06.12.2023──
  ARMOR STAND5.00kr06.12.2023──
  SUNFLOWER0.31kr09.11.2023Oppgang
  WHITE TULIP0.62kr14.11.2023──
  PINK CANDLE0.31kr07.12.2023──
  NETHERITE CHESTPLATE1000.00kr10.11.2023Oppgang
  GOLDEN CARROT0.94kr21.11.2023──
  DARK PRISMARINE0.78kr18.11.2023──
  MOSS CARPET1.00kr12.11.2023Oppgang
  CLAY0.94kr14.11.2023Oppgang
  SEA PICKLE0.62kr14.11.2023Oppgang
  CONDUIT995.00kr16.11.2023Oppgang
  CHERRY LEAVES0.50kr04.12.2023──
  EYE ARMOR TRIM SMITHING TEMPLATE299.00kr22.11.2023Oppgang
  SWEET BERRIES0.50kr22.11.2023Oppgang
  NETHERITE SCRAP100.00kr24.11.2023Oppgang
  BREWING STAND16.67kr24.11.2023Oppgang
  PINK PETALS1.64kr25.11.2023Oppgang
  REDSTONE0.45kr26.11.2023Oppgang
  GLOWSTONE DUST1.09kr02.12.2023Oppgang
  PACKED ICE1.56kr26.11.2023Oppgang
  COD0.78kr26.11.2023Oppgang
  PURPUR BLOCK1.00kr27.11.2023Oppgang
  MUSIC DISC OTHERSIDE200.00kr28.11.2023Oppgang
  RED SHULKER BOX299.99kr04.12.2023Nedgang
  YELLOW DYE0.78kr30.11.2023Oppgang
  DIAMOND HORSE ARMOR49.00kr06.12.2023Nedgang
  SHIELD699.00kr02.12.2023Oppgang
  FIRE CORAL FAN10.00kr03.12.2023Oppgang
  DRIED KELP BLOCK10.00kr03.12.2023Oppgang
  MEDIUM AMETHYST BUD7.00kr03.12.2023Oppgang
  SMALL AMETHYST BUD5.00kr03.12.2023Oppgang
  CRACKED STONE BRICKS0.55kr06.12.2023Oppgang
  PEONY0.31kr06.12.2023Oppgang
  JUNGLE LOG0.16kr06.12.2023Oppgang
  PUMPKIN0.94kr06.12.2023Oppgang
  POLISHED ANDESITE0.47kr06.12.2023Oppgang
  ORANGE CANDLE0.31kr07.12.2023Oppgang