Vestlandet itembørs

Velkommen til Vestlandets itembørs! Alle items som blir solgt gjennom Auction House eller kistebutikker vil vises her og bli lagt ut en gang per dag. Det blir utregnet en gjennomsnittspris på alle som er solgt den aktuelle dagen, og du vil kunne se om itemet har en økende eller fallende tendens. På serveren kan du holde i et item for å så skrive /verdi for å få samme sum som vises her.

Det er kun solgte items som får en pris, ikke det som blir lagt ut for salg.

ItemVerdiSist oppdatertBevegelse
  RED DYE2.00kr10.04.2023Nedgang
  MAGENTA DYE4.00kr22.12.2022──
  DIAMOND HELMET100.00kr01.05.2023Nedgang
  BOOK3.75kr23.04.2023──
  TOTEM OF UNDYING30.00kr15.05.2023──
  GOLDEN APPLE15.00kr04.05.2023Nedgang
  BIRCH LOG0.16kr30.04.2023Nedgang
  IRON CHESTPLATE100.00kr30.09.2022Oppgang
  MELON SLICE0.08kr28.04.2023Oppgang
  COOKED BEEF9.38kr04.05.2023──
  CARROT0.08kr02.05.2023──
  OAK LOG0.23kr16.05.2023Oppgang
  SADDLE5.00kr31.03.2023Nedgang
  DIAMOND HORSE ARMOR200.00kr14.05.2023Oppgang
  DIAMOND BOOTS190.00kr08.05.2023Oppgang
  TNT5.00kr15.05.2023Nedgang
  DIAMOND CHESTPLATE100.00kr23.04.2023──
  DIAMOND LEGGINGS190.00kr08.05.2023Oppgang
  GOLD INGOT0.91kr09.04.2023Oppgang
  VILLAGER SPAWN EGG400.00kr03.03.2023──
  SUGAR CANE0.11kr07.05.2023──
  COOKED RABBIT5.00kr30.04.2023Oppgang
  DIAMOND PICKAXE699.00kr16.05.2023Nedgang
  NETHERITE BLOCK2598.50kr20.03.2023Nedgang
  BONE0.36kr09.05.2023Oppgang
  NAME TAG75.00kr02.10.2022Oppgang
  BONE BLOCK1.56kr10.05.2023──
  WHEAT0.08kr01.05.2023──
  SPAWNER500.00kr07.05.2023Oppgang
  BOOKSHELF10.00kr13.05.2023──
  QUARTZ0.28kr30.04.2023Nedgang
  MUSIC DISC WARD100.00kr02.10.2022Oppgang
  BLAZE ROD3.50kr16.05.2023Oppgang
  SLIME BLOCK18.00kr03.05.2023──
  NETHERITE SHOVEL600.00kr15.05.2023Oppgang
  WHITE SHULKER BOX1755.00kr17.04.2023Oppgang
  SHULKER BOX150.00kr15.05.2023Nedgang
  ENDER PEARL0.81kr13.05.2023Oppgang
  ELYTRA499.00kr15.05.2023──
  ENCHANTED BOOK69.06kr16.05.2023Nedgang
  NETHERITE INGOT210.00kr16.05.2023──
  IRON INGOT0.08kr16.05.2023──
  FIREWORK ROCKET1.56kr15.05.2023Oppgang
  HAY BLOCK0.70kr08.03.2023Oppgang
  NAME TAG3.00kr03.05.2023──
  EXPERIENCE BOTTLE89.00kr16.05.2023Nedgang
  DIAMOND1.81kr10.05.2023Nedgang
  ENCHANTED GOLDEN APPLE250.00kr14.04.2023Nedgang
  IRON PICKAXE100.00kr04.04.2023Nedgang
  COAL0.31kr12.05.2023Nedgang
  SHULKER SHELL75.00kr13.05.2023Oppgang
  WITHER SKELETON SKULL200.00kr03.05.2023Oppgang
  DIAMOND SWORD200.00kr25.04.2023Nedgang
  MUSIC DISC OTHERSIDE300.00kr01.05.2023Nedgang
  BOW1000.00kr10.05.2023Oppgang
  IRON BLOCK1.75kr15.05.2023Nedgang
  EMERALD3.00kr05.05.2023Nedgang
  GOAT HORN190.00kr08.05.2023Oppgang
  GHAST SPAWN EGG1000.00kr16.05.2023──
  TURTLE HELMET250.00kr13.05.2023──
  NETHERITE PICKAXE749.50kr12.05.2023Nedgang
  WHITE WOOL0.25kr14.05.2023Oppgang
  GUNPOWDER3.89kr07.05.2023Oppgang
  ENDER CHEST24.00kr15.05.2023Nedgang
  BLUE STAINED GLASS PANE1.95kr05.10.2022Oppgang
  NETHER STAR990.00kr08.05.2023Oppgang
  BAKED POTATO1.56kr09.05.2023──
  BREAD1.56kr22.04.2023Oppgang
  TRIPWIRE HOOK95.00kr22.04.2023Nedgang
  POTION129.00kr15.05.2023Oppgang
  SPRUCE LOG0.17kr14.05.2023Oppgang
  HEART OF THE SEA100.00kr05.11.2022Nedgang
  BUNDLE400.00kr29.04.2023──
  NAUTILUS SHELL249.00kr01.05.2023──
  BEE NEST100.00kr06.10.2022Oppgang
  SPYGLASS40.00kr15.04.2023Nedgang
  EMERALD BLOCK9.00kr05.05.2023──
  PAPER120.00kr28.04.2023──
  GLASS0.47kr16.05.2023──
  MUSIC DISC MELLOHI100.00kr07.10.2022Oppgang
  NETHERITE CHESTPLATE1499.00kr03.05.2023Oppgang
  TRIDENT900.00kr05.05.2023Oppgang
  DIAMOND AXE299.00kr30.04.2023──
  DIAMOND SHOVEL299.00kr30.04.2023Nedgang
  ANCIENT DEBRIS42.11kr09.05.2023Nedgang
  ANDESITE0.14kr04.03.2023Nedgang
  DIAMOND BLOCK20.00kr16.05.2023──
  COPPER BLOCK2.34kr28.04.2023Oppgang
  NETHER WART0.16kr06.05.2023Nedgang
  HONEY BLOCK300.00kr08.05.2023Oppgang
  NETHERITE SWORD999.00kr12.04.2023Oppgang
  LEATHER4.00kr03.05.2023Nedgang
  SPLASH POTION149.00kr15.04.2023──
  BEACON499.00kr16.05.2023Nedgang
  DARK OAK LOG0.23kr30.04.2023──
  REDSTONE0.39kr16.05.2023Nedgang
  DRAGON HEAD500.00kr13.05.2023Oppgang
  IRON AXE100.00kr28.01.2023──
  GRASS BLOCK0.31kr07.04.2023Oppgang
  SAND0.16kr15.05.2023──
  OBSIDIAN2.00kr04.05.2023Nedgang
  GLOWSTONE1.56kr11.05.2023──
  STRING0.19kr26.04.2023──
  POTATO0.08kr11.05.2023Nedgang
  IRON SHOVEL100.00kr12.02.2023Nedgang
  ECHO SHARD125.00kr08.11.2022Oppgang
  MUSIC DISC MALL100.00kr10.10.2022Oppgang
  RAW COPPER BLOCK1.56kr11.10.2022Nedgang
  SPONGE20.00kr16.05.2023──
  IRON BOOTS100.00kr15.10.2022Nedgang
  DISC FRAGMENT 533.33kr03.02.2023Nedgang
  NETHERITE AXE499.00kr13.05.2023Oppgang
  IRON HELMET150.00kr04.04.2023Oppgang
  MAGMA CREAM2.50kr29.04.2023Nedgang
  BROWN MUSHROOM0.91kr10.02.2023Oppgang
  ENCHANTING TABLE1000.00kr01.05.2023Oppgang
  BLACK DYE1.56kr04.05.2023──
  COOKED MUTTON0.62kr15.01.2023Oppgang
  COOKED PORKCHOP1.56kr08.05.2023Nedgang
  COAL BLOCK3.91kr14.05.2023──
  DIRT0.06kr11.05.2023──
  PURPLE SHULKER BOX200.00kr21.01.2023Oppgang
  ARROW0.16kr02.04.2023Oppgang
  STRIDER SPAWN EGG229.00kr12.10.2022Oppgang
  INK SAC13.00kr20.02.2023Nedgang
  CRIMSON PLANKS1.56kr12.10.2022Oppgang
  BLACK SHULKER BOX275.00kr26.03.2023──
  BEEHIVE0.23kr19.03.2023──
  NETHERITE LEGGINGS1499.00kr06.05.2023Oppgang
  ORANGE SHULKER BOX679.00kr27.12.2022Nedgang
  JUNGLE LOG1.56kr13.03.2023Oppgang
  COBBLED DEEPSLATE0.12kr18.04.2023──
  WHEAT SEEDS1.56kr02.05.2023Oppgang
  RED BED50.00kr14.03.2023──
  BLUE SHULKER BOX1399.00kr08.04.2023Oppgang
  REDSTONE BLOCK100.00kr16.05.2023Oppgang
  STONE0.06kr14.05.2023──
  FLINT0.16kr24.11.2022Nedgang
  YELLOW SHULKER BOX690.00kr02.01.2023Nedgang
  LIGHT GRAY SHULKER BOX750.00kr30.12.2022Nedgang
  SUGAR0.25kr07.05.2023──
  RED SAND0.31kr19.03.2023Oppgang
  SLIME BALL1.81kr11.05.2023──
  PACKED ICE0.47kr30.04.2023Nedgang
  PUMPKIN0.47kr28.04.2023Oppgang
  ITEM FRAME14.06kr02.02.2023Oppgang
  FLINT AND STEEL100.00kr15.10.2022Oppgang
  CREEPER HEAD100.00kr06.02.2023Nedgang
  BRICKS3.17kr05.05.2023Oppgang
  GHAST TEAR40.00kr12.03.2023Nedgang
  GRAY DYE35.00kr10.02.2023──
  NETHERITE HOE490.00kr17.12.2022Oppgang
  RAW GOLD BLOCK9.00kr21.10.2022Oppgang
  RAW GOLD2.60kr27.03.2023Oppgang
  DEAD BUSH3.00kr14.03.2023──
  SEA LANTERN1.88kr29.04.2023──
  SPRUCE SAPLING1.00kr02.05.2023Oppgang
  IRON LEGGINGS100.00kr16.10.2022Oppgang
  SCULK VEIN9.00kr31.03.2023Oppgang
  SCULK SHRIEKER200.00kr22.01.2023Oppgang
  QUARTZ BLOCK0.55kr25.04.2023Nedgang
  AMETHYST SHARD1.09kr05.04.2023Oppgang
  LOOM50.00kr01.03.2023Nedgang
  FISHING ROD500.00kr29.03.2023──
  TURTLE SPAWN EGG350.00kr18.10.2022Oppgang
  SCULK SENSOR100.00kr26.02.2023──
  MUSIC DISC STAL100.00kr04.12.2022──
  BLACKSTONE0.52kr06.03.2023Nedgang
  HONEYCOMB0.31kr26.04.2023──
  WITHER ROSE3.12kr05.05.2023Nedgang
  CALCITE0.47kr01.04.2023Oppgang
  NETHERITE BOOTS1999.00kr30.04.2023Oppgang
  DEEPSLATE DIAMOND ORE6.67kr23.03.2023Nedgang
  ACACIA LOG1.00kr25.03.2023──
  MOSS BLOCK0.70kr21.02.2023──
  GLASS BOTTLE0.70kr05.11.2022──
  WHITE BED6.00kr23.10.2022Oppgang
  COBBLESTONE0.06kr14.05.2023Nedgang
  AMETHYST BLOCK1.85kr09.05.2023Nedgang
  MUSIC DISC CAT5.00kr27.10.2022──
  NETHERITE SCRAP90.00kr06.03.2023Oppgang
  YELLOW DYE2.00kr05.01.2023──
  PRISMARINE3.12kr21.10.2022Oppgang
  SWEET BERRIES1.00kr15.05.2023Oppgang
  PRISMARINE BRICKS3.12kr21.10.2022Oppgang
  MELON0.23kr04.02.2023Nedgang
  COMPARATOR50.00kr03.04.2023──
  LAPIS LAZULI0.61kr16.05.2023──
  MUSIC DISC 131.00kr23.11.2022Nedgang
  CACTUS0.47kr04.05.2023Oppgang
  EGG1.56kr03.05.2023Nedgang
  FROG SPAWN EGG500.00kr30.10.2022Oppgang
  COOKIE0.02kr05.04.2023Nedgang
  BAMBOO0.47kr03.05.2023──
  GLOW BERRIES0.62kr04.02.2023──
  WRITTEN BOOK150.00kr21.03.2023Oppgang
  VERDANT FROGLIGHT3.09kr28.03.2023──
  WET SPONGE199.00kr29.10.2022Nedgang
  MUSIC DISC STRAD100.00kr23.10.2022Oppgang
  NETHERITE HELMET1499.00kr06.05.2023Oppgang
  PEARLESCENT FROGLIGHT3.09kr23.03.2023──
  OCHRE FROGLIGHT3.12kr01.04.2023Oppgang
  POPPY0.05kr15.05.2023Nedgang
  SCAFFOLDING1.56kr21.02.2023Oppgang
  MUSIC DISC FAR100.00kr25.10.2022Oppgang
  PHANTOM MEMBRANE10.00kr14.12.2022Nedgang
  CRYING OBSIDIAN3.11kr15.05.2023Nedgang
  SCULK2.78kr14.04.2023──
  ZOMBIE VILLAGER SPAWN EGG300.00kr11.03.2023Oppgang
  CANDLE15.00kr07.03.2023──
  ORANGE DYE4.00kr13.12.2022Nedgang
  APPLE6.00kr17.04.2023Oppgang
  SALMON2.00kr31.01.2023Nedgang
  SPIDER EYE0.37kr31.03.2023Oppgang
  ENDER EYE7.00kr04.03.2023──
  DEEPSLATE0.16kr30.03.2023Oppgang
  GLOW LICHEN0.78kr24.12.2022──
  GOLDEN CARROT50.00kr16.05.2023Oppgang
  COOKED SALMON2.00kr31.01.2023──
  LANTERN5.00kr13.03.2023Oppgang
  WHITE CANDLE10.00kr30.10.2022Oppgang
  CAKE150.00kr10.04.2023Oppgang
  GRANITE0.08kr11.02.2023Nedgang
  CHORUS FRUIT1.56kr30.10.2022Oppgang
  TUBE CORAL FAN12.50kr30.10.2022Oppgang
  SOUL LANTERN7.00kr03.04.2023──
  DANDELION0.78kr11.12.2022Nedgang
  END CRYSTAL875.00kr20.02.2023Oppgang
  WHITE DYE1.00kr10.03.2023──
  HOPPER120.00kr16.05.2023Oppgang
  DETECTOR RAIL3.00kr13.11.2022──
  POWERED RAIL5.00kr30.03.2023──
  HONEY BOTTLE1.56kr04.03.2023──
  PISTON40.00kr20.01.2023Oppgang
  REPEATER25.00kr03.04.2023──
  OBSERVER19.00kr06.05.2023Nedgang
  ZOMBIE HEAD150.00kr03.11.2022Oppgang
  NETHERRACK0.08kr04.11.2022Oppgang
  ANVIL20.00kr24.02.2023Nedgang
  TORCH0.31kr05.01.2023Nedgang
  GLOWSTONE DUST0.30kr10.05.2023Nedgang
  GOLD BLOCK4.00kr16.05.2023Oppgang
  LECTERN39.00kr26.03.2023──
  DIORITE0.25kr04.04.2023Nedgang
  ALLAY SPAWN EGG500.00kr08.05.2023Oppgang
  RED WOOL0.31kr16.05.2023──
  GOAT SPAWN EGG600.00kr29.03.2023Nedgang
  BELL100.00kr08.11.2022Oppgang
  DEEPSLATE BRICKS0.02kr20.02.2023Nedgang
  WARDEN SPAWN EGG299.00kr09.11.2022──
  SCULK CATALYST7.25kr31.03.2023Nedgang
  BONE MEAL0.23kr03.05.2023Oppgang
  MUSIC DISC PIGSTEP150.00kr26.01.2023Oppgang
  SOUL SAND0.78kr06.05.2023Nedgang
  LILY PAD9.38kr09.11.2022Oppgang
  PLAYER HEAD150.00kr10.03.2023Oppgang
  GLOW INK SAC20.00kr08.04.2023Nedgang
  GRAVEL0.08kr30.04.2023Nedgang
  BLUE WOOL0.50kr20.01.2023──
  LAPIS BLOCK2.50kr15.05.2023Nedgang
  COPPER INGOT0.08kr31.12.2022──
  RAIL2.00kr30.03.2023Oppgang
  END STONE BRICKS0.55kr13.11.2022Oppgang
  BLACK WOOL0.31kr07.04.2023──
  ICE1.41kr24.01.2023──
  ROTTEN FLESH0.16kr14.11.2022Oppgang
  TADPOLE BUCKET250.00kr01.12.2022──
  COOKED CHICKEN0.50kr26.04.2023──
  NETHER BRICKS1.56kr08.02.2023Oppgang
  STONE BRICKS0.09kr07.04.2023──
  ORANGE WOOL0.50kr15.03.2023──
  YELLOW WOOL0.50kr15.03.2023Oppgang
  CHEST0.78kr21.11.2022Oppgang
  WHITE BANNER120.00kr16.01.2023Oppgang
  BLACK STAINED GLASS1.00kr13.01.2023Nedgang
  SANDSTONE0.61kr14.01.2023──
  LEAD19.00kr03.05.2023──
  GLOW ITEM FRAME2.34kr23.11.2022Oppgang
  SMOOTH STONE0.91kr21.12.2022Oppgang
  MOSSY COBBLESTONE0.23kr25.03.2023Nedgang
  CRIMSON STEM0.55kr22.02.2023──
  LIGHT BLUE WOOL0.50kr15.03.2023Nedgang
  CYAN WOOL1.00kr24.11.2022Oppgang
  LIME WOOL0.31kr05.04.2023Nedgang
  PINK WOOL0.31kr11.05.2023Nedgang
  MAGENTA WOOL0.31kr11.05.2023──
  PURPLE WOOL0.31kr11.05.2023Nedgang
  LIGHT GRAY WOOL0.50kr28.02.2023Nedgang
  GRAY WOOL0.36kr27.02.2023Nedgang
  FEATHER200.00kr17.03.2023Nedgang
  BARREL100.00kr13.02.2023Oppgang
  CYAN TERRACOTTA0.47kr01.12.2022Oppgang
  COOKED COD1.56kr06.05.2023──
  MAGMA BLOCK19.00kr06.12.2022Oppgang
  REDSTONE LAMP15.00kr04.05.2023Nedgang
  LIGHT GRAY DYE10.00kr15.01.2023Oppgang
  PINK GLAZED TERRACOTTA0.62kr06.12.2022Oppgang
  PURPLE GLAZED TERRACOTTA0.62kr06.12.2022Oppgang
  PINK TERRACOTTA0.47kr06.12.2022Oppgang
  LIGHT BLUE TERRACOTTA0.47kr06.12.2022Oppgang
  CYAN DYE30.00kr15.01.2023──
  DRAGON BREATH25.00kr31.03.2023──
  MILK BUCKET12.00kr27.04.2023Oppgang
  RED MUSHROOM0.91kr03.05.2023──
  BEETROOT SEEDS2.00kr31.03.2023──
  SMOOTH BASALT0.44kr09.12.2022Oppgang
  BLUE DYE25.00kr16.01.2023Oppgang
  COCOA BEANS0.47kr11.12.2022Oppgang
  BROWN WOOL0.50kr21.03.2023Nedgang
  BREWING STAND75.00kr08.04.2023──
  LIME DYE4.00kr05.02.2023──
  LIGHT BLUE DYE20.00kr08.05.2023──
  GLISTERING MELON SLICE3.00kr13.12.2022Oppgang
  PINK DYE4.00kr22.12.2022──
  BLACK CONCRETE1.25kr05.05.2023──
  BLUE CONCRETE1.55kr12.02.2023──
  LIGHT BLUE GLAZED TERRACOTTA0.04kr18.12.2022Oppgang
  MANGROVE LOG15.00kr16.04.2023──
  CHARCOAL10000.00kr09.02.2023Oppgang
  FLOWER POT4.38kr05.02.2023──
  GREEN DYE3.00kr05.02.2023──
  PINK SHULKER BOX679.00kr21.12.2022Oppgang
  GREEN WOOL0.50kr03.03.2023Nedgang
  WHITE CONCRETE1.25kr09.03.2023Nedgang
  LIME SHULKER BOX300.00kr28.12.2022Oppgang
  DARK PRISMARINE1.56kr31.03.2023Nedgang
  WARPED STEM0.55kr01.01.2023Nedgang
  PUMPKIN PIE1.19kr01.01.2023Oppgang
  POWDER SNOW BUCKET6.00kr07.03.2023──
  DIAMOND HOE100.00kr01.02.2023Nedgang
  MAGENTA SHULKER BOX200.00kr30.03.2023Nedgang
  STONE BRICK STAIRS0.02kr20.02.2023Nedgang
  MUSIC DISC BLOCKS300.00kr16.02.2023Oppgang
  COBWEB5.10kr27.02.2023Nedgang
  KELP0.08kr03.04.2023──
  RED TERRACOTTA0.47kr09.01.2023Oppgang
  WHITE TERRACOTTA0.47kr09.01.2023Oppgang
  MUD BRICKS0.70kr10.01.2023Oppgang
  IRON HORSE ARMOR149.00kr11.01.2023Oppgang
  GRINDSTONE50.00kr01.02.2023──
  SPECTRAL ARROW0.70kr19.01.2023Oppgang
  PURPLE DYE20.00kr20.01.2023Oppgang
  DISPENSER29.00kr08.05.2023──
  STICKY PISTON40.00kr09.03.2023──
  RED SHULKER BOX1500.00kr09.05.2023Nedgang
  SHEARS100.00kr24.01.2023Oppgang
  CONDUIT2450.00kr08.03.2023Oppgang
  OAK PLANKS9.11kr28.01.2023Oppgang
  COD2.00kr31.01.2023──
  FLOWERING AZALEA LEAVES3.75kr30.01.2023Oppgang
  RECOVERY COMPASS1000.00kr02.04.2023Oppgang
  MUSIC DISC 5450.00kr01.05.2023Oppgang
  DROPPER25.00kr05.02.2023──
  SPRUCE PLANKS0.39kr24.02.2023Oppgang
  FLOWERING AZALEA25.00kr06.02.2023Oppgang
  BEEF3.00kr01.04.2023──
  DEEPSLATE TILE SLAB0.16kr09.02.2023Oppgang
  RAW IRON1.50kr27.03.2023──
  NETHER GOLD ORE2.60kr06.04.2023──
  FERMENTED SPIDER EYE2.00kr23.02.2023──
  LIGHT GRAY CONCRETE POWDER0.62kr03.04.2023──
  SPRUCE STAIRS0.02kr20.02.2023Oppgang
  SPRUCE SLAB0.02kr20.02.2023Oppgang
  CHISELED STONE BRICKS0.02kr20.02.2023Oppgang
  STONE BRICK SLAB0.02kr20.02.2023Oppgang
  STONE BRICK WALL0.02kr20.02.2023Oppgang
  DEEPSLATE BRICK WALL0.02kr20.02.2023Oppgang
  DEEPSLATE TILES0.02kr20.02.2023Oppgang
  DEEPSLATE TILE STAIRS0.02kr20.02.2023Oppgang
  DEEPSLATE TILE WALL0.02kr20.02.2023Oppgang
  DEEPSLATE BRICK STAIRS0.02kr20.02.2023Oppgang
  PUFFERFISH29.00kr07.03.2023──
  SCUTE50.00kr25.02.2023Oppgang
  OAK SAPLING1.00kr01.03.2023Oppgang
  TURTLE EGG75.00kr07.03.2023Oppgang
  STICK0.16kr11.03.2023──
  CHAINMAIL CHESTPLATE100.00kr13.03.2023Oppgang
  CHAINMAIL LEGGINGS150.00kr13.03.2023Oppgang
  CHAINMAIL HELMET100.00kr13.03.2023Oppgang
  DEEPSLATE GOLD ORE2.60kr06.04.2023Nedgang
  GOLD ORE2.60kr06.04.2023Nedgang
  IRON ORE1.50kr06.04.2023──
  DEEPSLATE IRON ORE1.50kr06.04.2023──
  AXOLOTL BUCKET500.00kr20.03.2023──
  RABBIT STEW10.00kr15.03.2023Oppgang
  SOUL SOIL1.25kr28.03.2023Oppgang
  MELON SEEDS2.00kr31.03.2023Oppgang
  PUMPKIN SEEDS2.00kr31.03.2023Oppgang
  WHITE STAINED GLASS1.56kr31.03.2023Oppgang
  DARK OAK SAPLING2.00kr03.04.2023Oppgang
  BIRCH SAPLING2.00kr03.04.2023Oppgang
  BLACK CONCRETE POWDER0.77kr04.04.2023Oppgang
  WHITE CONCRETE POWDER0.77kr12.04.2023──
  CHISELED DEEPSLATE3.06kr14.04.2023Oppgang
  LAVA BUCKET20.00kr17.04.2023Oppgang
  END ROD15.00kr01.05.2023──
  BLACK TERRACOTTA0.78kr01.05.2023Oppgang
  GRAY CONCRETE1.25kr05.05.2023Oppgang
  SKELETON HORSE SPAWN EGG1999.00kr06.05.2023Oppgang
  GILDED BLACKSTONE5.00kr09.05.2023Oppgang
  SHROOMLIGHT7.50kr15.05.2023Oppgang