Restriksjoner på Vestlandet

Her ligger en oversikt på det som er endret av selve spillet, ting som vil ha større påvirkning på måten du spiller hos Vestlandet kontra singleplayer (ren vanilla).

Entity restriksjoner

Vi har satt noen restriksjoner på hvor mange entities som kan være i samme område. Området har en størrelse på 3×3 chunks, som er 9 chunks totalt. Ved å trykke F3+G vil du se hvor chunk grensene går.

Viser en chunk og dens størrelse.
Chunks gruppert i 3×3.

Enkeltvis

 • Elder Guardian: 10 stk
 • Wither Skeleton: 10 stk
 • Stray: 20 stk
 • Husk: 20 stk
 • Skeleton Horse: 10 stk
 • Zombie Horse: 10 stk
 • Armor Stand: 50 stk
 • Zombiefied Piglin: 20 stk
 • Endermite: 30 stk
 • Guardian: 20 stk
 • Shulker: 20 stk
 • Polar Bear: 10 stk
 • Parrot: 10 stk
 • Villager: 20 stk
 • Turtle: 20 stk
 • Phantom: 2 stk
 • Cod: 20 stk
 • Salmon: 20 stk
 • Pufferfish: 20 stk
 • Tropical Fish: 20 stk
 • Drowned: 10 stk
 • Dolphin: 10 stk
 • Panda: 20 stk
 • Fox: 10 stk
 • Bee: 20 stk
 • Hoglin: 20 stk
 • Piglin: 20 stk
 • Strider: 20 stk
 • Zoglin: 20 stk

Dyr

 • Gris
 • Ku
 • Hest
 • Kanin
 • Sau
 • Kylling

Disse til sammen eller enkeltvis kan ikke overstige 30 stk, hvilket betyr at dersom det blir flere enn 30 i dette område vil dyr forsvinne inntil antallet 30 oppnås. Ingen flere enn 30 vil spawne.

 • Armor Stands som er fulle vil ikke bli borte.
 • Tamme dyr vil ikke forsvinne.
 • Dyr med sal blir ikke borte.
 • Babydyr blir ikke borte.

Generelle spawn rates

På Vestlandet er spawn raten satt avhengig av hvor mange spillere som er på serveren. På listen under ser vi spawn raten, men ganges opp med antallet påloggede spillere.

 • Water Ambient: 5 stk
 • Monsters: 10 stk
 • Animals: 2 stk
 • Water Animals: 1 stk
 • Ambient: 1 stk

Merk at dette er grupper, ergo så gjelder spawn raten per type, ikke per gruppe. Feks ved 10 spillere kan det spawne 20 kyllinger, 20 hester osv, dersom de ikke kommer i konflikt med listen ovenfor.

 • Spawn range: 6 chunks

Avstanden på aktivering

Dette definerer hvor langt unna du må være før de forskjellige på listen blir aktivert.

 • Villagers: 32 blokker
 • Flyvende monstre: 32 blokker
 • Vann: 16 blokker
 • Dyr: 16 blokker
 • Monstre: 24 blokker
 • Raiders: 48 blokker
 • Diverse: 8 blokker

Vekst av avlinger

På Vestlandet er dette likt som ved vanilla, 100 ticks eller 5 sekunder.
Vi har derimot begrensning på hvor høyt visse ting blir.

 • Kaktus: 3 blokker
 • Siv: 3 blokker
 • Bambus: Mellom 11 og 16 blokker

Despawn rate

Normalt er dette på 5 minutter, men på unyttige ting som folk gjerne kaster fra seg har 1 minutt. Se liten under for hvilke dette gjelder.

 • COBBLESTONE
 • NETHERRACK
 • STONE
 • ACACIA_LEAVES
 • ACACIA_SAPLING
 • ALLIUM
 • ANDESITE
 • BAMBOO
 • BAMBOO_SAPLING
 • BEETROOT_SEEDS
 • BIRCH_LEAVES
 • BIRCH_SAPLING
 • BLUE_ORCHID
 • COCOA_BEANS
 • CREEPER_HEAD
 • DARK_OAK_LEAVES
 • DARK_OAK_SAPLING
 • DIORITE
 • DIRT
 • DRIED_KELP
 • EGG
 • FEATHER
 • GLASS
 • GLASS_BOTTLE
 • GLOWSTONE_DUST
 • GRANITE
 • GRAVEL
 • GUNPOWDER
 • INK_SAC
 • JUNGLE_LEAVES
 • JUNGLE_SAPLING
 • LADDER
 • LEATHER
 • BONE
 • CACTUS
 • CHARCOAL
 • COAL
 • ZOMBIE_HEAD
 • ROTTEN_FLESH
 • SPIDER_EYE
 • LEAD
 • SHULKER_SHELL
 • PHANTOM_MEMBRANE
 • TORCH
 • OAK_PLANKS
 • SPRUCE_PLANKS
 • BIRCH_PLANKS
 • JUNGLE_PLANKS
 • ACACIA_PLANKS
 • DARK_OAK_PLANKS
 • CRIMSON_PLANKS
 • SAND
 • OAK_WOOD
 • SPRUCE_WOOD
 • BIRCH_WOOD
 • JUNGLE_WOOD
 • ACACIA_WOOD
 • DARK_OAK_WOOD
 • SANDSTONE
 • DANDELION
 • POPPY
 • RED_TULIP
 • ORANGE_TULIP
 • WHITE_TULIP
 • PINK_TULIP
 • OXEYE_DAISY
 • LILY_OF_THE_VALLEY
 • SUGAR_CANE
 • CLAY
 • STONE_BRICKS
 • MYCELIUM
 • STICK
 • STRING
 • WHEAT_SEEDS
 • FLINT
 • REDSTONE

Spawnere du kan plukke opp

Du kan plukke opp de aller fleste spawnere, med unntak av Blaze.