Unban søknad

Hvis du har blitt utestengt fra Vestlandet og mener at dette var en urettferdig handling, kan du få saken din vurdert på nytt. Hos oss har du muligheten til å sende inn en søknad om gjenåpning, der du kan legge frem din sak på en saklig og detaljert måte. Det er svært viktig at du beskriver din side av saken og hvorfor du mener at utestengelsen var urettmessig. Det vil også være nødvendig å forklare hvorfor du mener at du ikke har brutt regelverket som gjelder på Vestlandet. Vi vil ta alle søknader seriøst og vurdere dem grundig, med det målet å komme til en rettferdig konklusjon. Vi ønsker å tilby en rettferdig og transparent prosess for å sikre at du som søker får en rettferdig vurdering.

Ved normale omstendigheter vil vi komme til en konklusjon innen 3 dager, men det er ikke et løfte. Å mase på sin søknad gjør bare vondt verre, det tar den tiden det tar.

Søknader som ikke inneholder seriøsitet eller kommer med ny informasjon som vil forklare hvorfor utestengelsen ble gitt urettmessig blir automatisk avvist. Om du føler at utestengelsen/lengden var for streng i forhold til regelbruddet kan du også sende inn en søknad, men på generelt grunnlag er vi konsekvente på de konsekvensene vi gir.

Har du tidligere fått en permanent utestengelse er det rom for å søke om å få denne opphevet. Vi har stor forståelse for at folk kan forandre seg, og det er viktig å påpeke at en utestengelse blir gitt for å sikre kvaliteten på serveren.

1. Lag bruker

Logg inn med din bruker, dersom du ikke har en bruker på vår nettsiden må du opprette en.

2. Gå inn på support

Når du er innlogget med din bruker vil du få opp ett nytt element på menyen “Support“. Trykk på denne!

3. Opprett ny sak

Inne på support må du opprette en ny sak ved å klikke på “New ticket“. Når du skal opprette ny sak så er det viktig at du er saklig i din fremleggelse. Om du selv vet at du har brutt reglene på Vestlandet så er det ingen poeng i å søke opphevelse hos oss. Send oss en søknad dersom du har blitt utestengt på feil grunnlag og du vet at det er gjort en feil. “Jeg lover det ikke skal skje igjen, pliiis’a” fungerer ikke og vil automatisk bli avslått.