Heis og teleporter

Denne guiden vil ta for seg hvordan man setter opp en heis ved hjelp av en jern blokk og skilt, ikke minst hvordan du kan lage deg din egen teleporter. Gjør som Kaptain Kirk og hans crew i Star Trek, og teleporter deg selv med en stilig teleporter. Disse tingene er langt fra vanskelig å få til, og dette skal vi beskrive her slik at du som spiller vil kunne ta stor glede av disse tingene.

Hvordan sette opp en heis med jern blokk

  1. Sett en jern blokk på bakken.
  2. Plasser en annen jern blokk rett over den andre.

Dette er alt du trenger å gjøre for å få en heis til å fungere som den skal! Så lenge du plasserer blokkene på linje med hverandre, og at de er innenfor 48 blokker fra hverandre så vil du få en heis som fungerer. Det er selvsagt ingen begrensninger på antall etasjer du kan sette opp, men husk: Alle heis blokkene må stå på linje.

Når du har fått det til vil du ha en heis som fungerer som videoen nedenfor.
Heisen fungerer ved at du står på heisblokken og hopper for å komme deg opp, og dukker for å komme deg ned.

Hvordan sette opp heis med skilt

  1. Sett opp et skilt enten på bakken eller en vegg og skriv [heis] på linje 1.
  2. Gjenta samme prosedyre som punkt 1, men sett skiltet rett over eller rett under skiltet fra punkt 1.

Her kan du også lage flere etasjer på lik linje som jern blokker, med unntak av begrensningen. Når det gjelder heis med skilt er det viktig å huske på at de som bruker heisen vil teleportere fra samme x og z fra der de står. Du kan legge til [*] på linje 2, da vil spillere teleportere til fronten av skiltet uavhengig hvor de står.

Bruk heisen ved å høyreklikke på skiltet. Skal du ned holder du skift inne samtidig som du høyreklikker.

Om du har gjort stegene riktig vil det se slik ut som på videoen under.

Hvordan sette opp en teleporter

På Vestlandet kan du også sette opp teleportere som kan transportere deg fra en blokk til en annen. Dette fungerer på følgende måte. I motsetning til heis så har ikke teleportere avstandsbegrensning, noe som betyr at du kan plassere blokken hvor som helst. De fungerer også på tvers av verdener slik at du feks kan sette en teleporter blokk i survival og en i Nether uten problemer.

  1. Plasser en sea lantern på bakken.
  2. Stå på blokken og bruk kommandoen /teleporter add.
  3. Repeter punkt 1 og 2 på destinasjon plassen.
  4. Link begge teleporterne sammen ved å bruke /teleporter link [id1] [id2].

Du får ID nummeret på teleporteren din når du bruker /teleporter add. Dersom du ikke helt husker hva dette er kan du når som helst bruke /teleporter list for å få en liste over alle dine registrerte teleportere.

Når du har satt opp teleportere riktig vil det fungere som på videoen nedenfor.
For å teleportere til neste blokk må du stå på teleporter blokken og dukke.

Fjerne en teleporter

Du kan når som helst fjerne teleporteren din fra dine registrerte blokker ved å bruke /teleporter remove [id]. Dette vil være nyttig dersom du har behov for å sette opp nye eller andre teleportere. Det er begrensning i antall teleportere man kan sette opp. Se rank oversikt for informasjon per rank vedrørende begrensning. Merk også at blokkene ikke er fredet på noen som helst måte, så de kan bli ødelagt av andre spillere om de ikke er i et claim. Blir blokken ødelagt vil også teleporteren bli slettet fra listen din.

Fjern link mellom teleportere

Du kan når som helst fjerne linken mellom to teleportere i tilfelle du ønsker å deaktivere teleportere. Dette gjøres ved å bruke /teleporter unlink [id]. Det holder med å taste inn id nummeret kun på den ene teleporteren.

Få en liste over dine teleportere

Ved å bruke /teleporter list vil du få opp informasjon om alle dine teleportere. Informasjonen består av koordinatene til teleporteren, ID nummeret og hvilke teleportere som er linket til hverandre.