Vestlandet 1.20 – The Aftermath

Vestlandet 1.20 har nå kjørt i 1 uke, og det er på tide med en oppdatering på hva som er nytt. Det er gjort en del endringer fra forrige kart til nå.

Jobs

La oss starte med jobbene. Her er det gjort store forandringer på hva folk skal kunne tjene. I all hovedsak så ønsker vi å fjerne limiten en spiller kan tjene per time ved å senke inntektene såpass mye at jobb i seg selv ikke er en inntektskilde til å bli rik av. Det skal være et supplement til å kunne hjelpe deg med enkelte ting, men hovedinntekten din burde komme fra byttehandler, auction house og kistebutikker. På denne måten sikrer vi en jevnt flyt av ressurser og penger.

Jobbene er ennå ikke helt 100% ferdig, men dette skal vi få justert og ordnet så raskt som mulig. Vi må kjøre en prøve periode for å se hvordan økonomien oppfører seg før vi kan justere det ferdig. Dette er gjort i løpet av de neste dagene, og vi ønsker å fikse det nå før det går for lang tid.

Når det gjelder jegerjobben så er det utviklet et nytt system som sørger for at betaling via xp farms er vanskeligere. Du taper penger dersom du slår samme mob gjentatte ganger. I tillegg til dette får du ikke betalt i claims med jegerjobben. Ut å jakt!

Diamanter og emeralds

Diamant malmer på serveren er redusert til et tilsvarende nivå før deepslate blokkene var en ting. Deepslate diamond ores var vanvittig overflødig og man skulle ha direkte uflaks for å ikke finne diamanter når man var ute å minet på deepslate nivå. Dette har vi valgt å gjøre noe med og fjernet en vanvittig mengder med diamanter. Ved å gjøre det på denne måten vil diamanter endelig få tilbake sin verdi. Det finnes diamanter fra nivå 15 og nedover.

Emerald ores er som det alltid har vært, både på vanlige emerald ores og deepslate emerald ores. Det som derimot er endret er at ingen pillagers, evokers eller vindicators dropper emeralds. Villagers gir deg heller ingen emeralds via trade. Dette er gjort fordi vi så på dette som en glitch der spillere hadde uendelig tilgang på emeralds. Dette førte til at økonomien ble styrtet og at det ble overflødig av op items/stuff.

Vi mener vi har klart å redusere disse tingene til et mer stabilt og sunt nivå der alle stiller likt.

Byer / Kistebutikker

Byer er fjernet da det på forrige kart ikke var noen som hadde by annet enn å bruke det som en unnskyldning til å lage kistebutikker i sitt eget claim. Vi kom frem til at det er unødvendig dyrt å måtte betale 80.000 kroner for å ha kistebutikker i claimet sitt. Ettersom byer ikke ble benyttet til det det i utgangspunktet er valgte vi å fjerne dette.

Til gjengjeld så har vi laget et annet system for kistebutikker i claim. Det er nå mulig å lage disse butikkene i sitt claim, men hver butikk koster 5 kroner for opprettelse og 5 kroner i skatt per dag. Det samme gjelder på markedet, men det kommer jeg tilbake til. Dersom du ikke har nok penger til å betale for dine kistebutikker når skatten skal inndras vil butikkene bli slettet. Kisten vil fremdeles stå igjen med dine items, men selve butikkfunksjonen er borte.

Butikklokalene på markedet har fått senket pris til 500 kroner per uke istedet for 1000 kroner, slik det var tidligere. Dette er senket fordi skatten også gjelder for kister laget i disse lokalene.

I tillegg til dette er det også nå mulig å opprette butikk spawn i sine claims. Har du mer enn 10 kistebutikker på ditt claim kan du opprette en butikkspawn med /butikker settspawn.

  • /butikker – Gir en oversikt over alle butikkspawn som er laget. Trykk på butikken du vil teleportere til.
  • /butikker settspawn – Setter spawn der du står i claimet ditt.
  • /butikker fjernspawn – Fjerner din butikkspawn.

Maks en butikkspawn per spiller!

GriefPrevention / Claims

I og med at vi fjernet byer så ønsket vi å gå tilbake til gode gamle GriefPrevention. Nå som dette systemet er på plass igjen så er også claimblocks tilbake. Man kjøper claimbocks med kommandoen /buyclaimblocks [antall].

Du kan også selge claimblocks, om du føler du har for mye. Dette gjør du med kommandoen /sellclaimblocks [antall].

Kjøp av claimblocks koster 5 kroner per blokk, og du får 3 kroner per blokk ved salg. Du får også 100 claimblocks i timen, slik som tidligere.

Online kart

Online kartet vil komme på plass ca 4 september, eller dagene etter.

Abonnere
Varsle om
0 Comments
Inline tilbakemeldinger
Vis alle kommentarer