Markedet

På Vestlandet er det flere måter å kunne tjene penger på, og ikke minst utveksle items med hverandre, og ett av disse er selve markedet. Markedet består av kistebutikker der spillere kan sette opp en kiste for så å omgjøre denne til en butikk der spillere kan kjøpe dine items som ligger i kisten. Men det er 2 måter dette kan gjøres på.

 • Leie deg et område på markedsplassen som er tillatt for kistebutikker.
 • Sette opp kistebutikker på ditt eget claim.

Markedsplassen

Som nevnt over så har du mulighet til å leie en markedsplass i spawn mot en kostnad per 7 dager. Dette er en plass i spawn der 19 butikkplasser er på ett og samme sted.

Fordeler

 • Friområde der entities ikke spawner.
 • Felles sted for butikker som forenkler handleopplevelsen for spillere.
 • Raskere salg av items der folk ofte drar for å kjøpe items.
 • Få egen spawn til butikken.

Ulemper

 • Det koster 500 kroner per 7 dager.
 • Få tilgjengelige markedsplasser.

Leie av markedsplass

Først finner du deg en ledig markedsplass. De som er ledige har et skilt på seg der det står “Til leie” og hva markedsplassen koster. Du må forhåndsbetale for leien ved å høyreklikke på skiltet. For hver gang du høyreklikker på skiltet vil du betale for nye 7 dager og dermed øke leien med tilsvarende dager. Feks om du høyreklikker på skiltet 2 ganger betaler du leie for 14 dager.

Nederst på skiltet vil du se at det står “Maks 30 dager”, dette betyr at maks antall dager du kan betale for om gangen er 30 dager.

Husk å passe på at leien ikke utgår. Når leien utgår vil alle dine items bli borte og markedsplassen vil bli resatt.

Kommandoer

Når du er leietager og har skaffet deg en markedsplass så har du visse muligheter på området ditt.

/arm addmember – Trust en spiller på markedsplassen.
/marked – Se liste over alle utleide markedsplasser og teleporter til en butikk.

Kistebutikker

Å opprette kistebutikker er veldig enkelt, og det hele kan oppsummeres ved 5 steg:

 1. Sett ned en kiste (dobbel eller enkel).
 2. Hold i itemet du ønsker å selge. Dersom du vil selge flere enn ett item, hold i samme mengde items.
 3. Slå på kisten med itemet.
 4. Skriv prisen du ønsker å selge for i chat.
 5. Husk å legge itemet i kisten så spillere kan få kjøpt den av deg. Er kisten tom så vil ikke spillere kunne få kjøpt itemet av deg.

Etter at kistebutikken er opprettet har du også mulighet til å høyreklikke på skiltet for øvrige endringer.

 • Staff amountDette viser hvor mange ansatte/trustede du har på selve kistebutikken.
 • Shop modeHer kan du sette kistebutikken til det motsatte, der du kjøper items fra en spiller i stedet for å selge.
 • PriceHer kan du endre selve prisen på det du selger.
 • [Remove Shop]Klikk her for å slette kistebutikken.

Staff / trust på kistebutikk

/qs staff add [spiller] – Trust en spiller på kistebutikken.
/qs staff clear – Fjern alle trusts fra kistebutikken.
/qs staff del [spiller] – Fjern trust fra en spiller.
/qs staff list – Se liste over spillere som er trustet.

For at disse kommandoene skal fungere så må du se på den aktuelle kistebutikken når kommandoen skrives.

Kistebutikk i claims

Du kan fint lage kistebutikker i ditt eget claim, og dersom du lager flere enn 10 kistebutikken innenfor ett claim vil du ha muligheten til å lage et butikkspawn.

Kommandoer

/butikker settspawn – Sett et butikkspawn der du står. Ønsker du å endre posisjonen på spawnen så skriv kommandoen en gang til. Husk at du kun kan ha totalt 1 butikkspawn.
/butikker fjernspawn – Denne fjerner spawnet du har opprettet.
/butikker – Få liste over alle butikkspawnene som er laget i ett claim. Trykk på butikken for å teleportere.

Dersom du får mindre enn 10 kistebutikker i ditt claim så vil butikkspawnen forsvinne.

Priser oppsummert

 • Markedsplasser koster 500 kroner per 7 dager.
 • Kistebutikker koster 5 kroner per opprettelse og 5 kroner per dag per kistebutikk.

Abonnere
Varsle om
0 Comments
Inline tilbakemeldinger
Vis alle kommentarer