Status

HOVEDFUNKSJONER

Proxy Server

Fysisk Hardware

Vestlandets Server

Fysisk Hardware

Discord Server

Tjeneste – Software

Mojang Autorisasjonsserver

Tjeneste – Software

VESTLANDETS
MINECRAFT SERVERE

Survival Server

Tjeneste – Software

Minigames Server

Tjeneste – Software

Creative Server

Tjeneste – Software

Proxy Server

Tjeneste – Software