Creative World

Vi har en egen creative verden, hvor du kan bygge, teste, og egentlig gjøre som du vil på din egen ( eller egne ) plot(ter). Selvfølgelig gjelder alle vanlige regler på denne verden også.

For å komme deg dit, skriver du /minigames
Gå så inn i portalen der det står merket Creative!

Noen viktige kommandoer:

/plot auto – Denne gir deg en plot automatisk​
/plot list mine – Gir deg en liste over dine egne plotter​
/plot claim – Stå i en ubrukt claim og claim det manuelt​
/plot clear – Slett alt du har laget i claimet feks for å starte på nytt.​
/fly – Om du ikke får automatisk fly, bruk denne for å aktivere fly​
/survival – For å komme tilbake til survival verden​